Diagnose

MCI en de ziekte van Alzheimer: welke verschillen?

Milde cognitieve stoornis wordt wel eens verward met de symptomen van dementie, zoals die aanwezig zijn bij de ziekte van Alzheimer. Zowel MCI als dementie kunnen inderdaad gecategoriseerd worden als neurocognitieve stoornissen, maar het zijn verschillende aandoeningen.
Een belangrijk kenmerk van MCI is dat de problemen de dagelijkse zelfstandigheid niet aantasten. Is dat wel het geval, dan kan er sprake zijn van dementie.
Dementie is geen specifieke ziekte. Eerder is het een benaming voor een verzameling van symptomen die het dagelijks functioneren aantasten. Er is meestal sprake van geheugenstoornissen (amnesie), maar daarnaast bestrijken de cognitieve disfuncties nog andere domeinen, die zich kunnen uiten door:

  • taalstoornissen
  • oriëntatiestoornissen
  • stoornissen in de uitvoerende functies, met name de functies die noodzakelijk zijn om meerdere, verschillende taken te kunnen uitvoeren (zoals koken)
  • waarnemingsstoornissen (het onvermogen om zaken te herkennen die via de zintuigen worden waargenomen)
  • problemen met complexe handelingen (jas dichtknopen bijvoorbeeld)
  • stoornissen in de aandachtsfunctie
  • stoornissen in de sociale cognitie (probleem bij het verwerken van informatie over de sociale omgeving)

Bij dementie gaan de cognitieve en functionele disfuncties (dus niet meer voor zichzelf kunnen zorgen) bovendien vaak samen met gedragsstoornissen (apathie, agressie…) en psychiatrische stoornissen (depressie, hallucinaties, angst, …). De ziekte van Alzheimer is veruit de meest voorkomende oorzaak van dementie.

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Milde cognitieve stoornis – MCI - Diagnose - MCI en de ziekte van Alzheimer: welke verschillen?
Reclame