backtotop

Begrijpen

Hoe evolueert het geheugen in functie van de leeftijd?

Met de stijging van het aantal ouderen in de bevolking, gaat ook het aantal ouderdomsziekten (bijvoorbeeld dementie zoals de ziekte van Alzheimer) de hoogte in. Ouder worden gaat echter niet per se gepaard met veralgemeende cognitieve achteruitgang. Slechts bepaalde delen van de cognitie verouderen en ondergaan een natuurlijke verandering, zoals:

  • het episodisch geheugen
  • de snelheid van informatieverwerking
  • uitvoerende functies: het nemen van initiatieven, het doelgericht en efficiënt uitvoeren van handelingen, het richten van aandacht op een bepaalde taak enz.
  • het prospectief geheugen, nodig om zich een geplande actie op een bepaald moment in de toekomst te herinneren en te kunnen uitvoeren.

Andere intellectuele delen blijven dan weer stabiel met de leeftijd, zoals:

  • het semantisch geheugen (feiten, concepten)
  • het procedureel geheugen (cognitieve en motorische vaardigheden)
  • het visueel-ruimtelijk inzicht
  • abstract redeneren
  • het sensorieel (zintuiglijk) geheugen.

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Milde cognitieve stoornis – MCI - Begrijpen - Hoe evolueert het geheugen in functie van de leeftijd?
Reclame