backtotop

Milde cognitieve stoornis: nog geen dementie

Milde cognitieve stoornis – MCI

Naarmate we ouder worden, gaan onze intellectuele (cognitieve) capaciteiten erop achteruit. Het concept ‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) wordt gebruikt voor cognitieve stoornissen die niet zo ernstig zijn dat ze aan de criteria van dementie voldoen maar die toch voldoende ernstig en belemmerend zijn om niet als normaal beschouwd te worden. De problemen die zich voorzien bij milde cognitieve stoornissen, zoals geheugenproblemen, hebben geen grote invloed op het dagelijks leven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. De prevalentie van MCI zou tussen de 3-19% bedragen bij de populatie ouder dan 65 jaar. Verschillende studies hebben aangetoond dat MCI na verloop van tijd kan evolueren naar dementie.