backtotop

Symptomen

Wat zijn de symptomen van migraine?

Een typische pijn

De pijn van migraine wordt doorgaans beschreven als een intense, ondraaglijke pijn, gewoonlijk een kloppende, bonzende pijn. Het is alsof je hart in je hoofd zit te bonken. De pijn zit meestal aan één kant van het hoofd, links of rechts, maar niet altijd.

Migraine is ook gevoelig voor bewegingen. Die verergeren de migraine. Bij de meeste patiënten duurt de pijn 4-24 uur.

Andere symptomen

Andere symptomen, zoals last hebben van licht, lawaai, geuren, misselijkheid en/of braken, kunnen niet worden gescheiden van de pijn. Veel migrainelijders zijn verplicht om tijdens een aanval in een donkere kamer te gaan liggen, met de gordijnen toe. Dat heeft vooral te maken met die begeleidende symptomen. Alleen maar de pijn verlichten volstaat meestal dus niet om opnieuw te kunnen functioneren.

Migraine met of zonder aura: wat is het verschil?

Bij 20-30% van de migrainelijders wordt de pijn voorafgegaan door neurologische symptomen die zeer indrukwekkend kunnen zijn, zoals flikkeringen, zigzagpatronen, sterretjes die in het gezichtsveld verschijnen en gedurende 5-20 minuten talrijker worden. Minder vaak treden er nog andere gezichtsstoornissen op, zoals het compleet uitvallen van een helft van het gezichtsveld, links of rechts, of een verminderd gezichtsvermogen van één oog (retinale migraine). Die symptomen worden “aura” genoemd, duren minder dan een uur en verdwijnen net zoals ze gekomen zijn, geleidelijk.

Er kunnen ook gevoelsaura’s optreden: gevoelsstoornissen in één helft van de mond, de neusvleugels, vingers … Er bestaan nog andere, minder frequente vormen van aura zoals spraakstoornissen (afasie). Sommige patiënten vertonen meerdere aura’s na elkaar.

Wanneer spreken we van chronische migraine?

Bij sommige patiënten neemt de frequentie van de migraine mettertijd toe en wordt de migraine chronisch. We spreken van chronische migraine als iemand meer dan 15 dagen per maand hoofdpijn heeft waarvan 8 keer een vorm van hoofdpijn die voldoet aan de criteria van migraine. . In veel gevallen is de toename van het aantal migraineaanvallen echter toe te schrijven aan overmatig gebruik van pijnstillers.

Geschreven door Dr Philippe Violonvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Migraine - Symptomen - Wat zijn de symptomen van migraine?
Reclame