backtotop

Wat zijn de kenmerken van migraine?

Wat is migraine?

Verschil tussen hoofdpijn en migraine

Het woord migraine wordt vaak ten onrechte gebruikt als synoniem voor hoofdpijn. Hoofdpijn is niet altijd migraine, verre van. In tegenstelling tot de meeste andere vormen van hoofdpijn veroorzaakt migraine een hevige pijn en is het een echte handicap.

Migraine wordt gekenmerkt door hevige, vaak unilaterale hoofdpijn (aan één kant van het hoofd) die gepaard gaat met andere symptomen zoals:

  • fotofobie (licht niet kunnen verdragen);
  • fonofobie (lawaai niet kunnen verdragen);
  • osmofobie (geuren niet kunnen verdragen);
  • misselijkheid en soms braken.

Als gevolg van die symptomen zullen migrainelijders zich vaak afzonderen en licht en lawaai mijden.

Het aantal aanvallen verschilt

Sommige mensen hebben maar één of twee migraineaanvallen per jaar. Anderen krijgen meerdere aanvallen per maand of zelfs per week. De meeste migrainelijders vertonen minstens twee aanvallen per maand.

Sommige patiënten krijgen migraine met de regelmatig van de klok, bijvoorbeeld vrouwen die alleen migraine krijgen tijdens de menstruatie. Bij anderen worden perioden van frequente migraineaanvallen gevolgd door soms lange perioden zonder hoofdpijn.

Ook de duur van de aanvallen kan sterk verschillen. Bij de meeste patiënten duren de aanvallen 4 tot 24 uur, maar bij sommige patiënten duren de aanvallen soms meerdere dagen als ze niet worden behandeld.

Migraine komt vaker voor bij vrouwen

Migraine komt voor bij 4-6% van de mannen en 13-25% van de vrouwen. Als je mannen en vrouwen samentelt, vertoont 8-12% van de bevolking migraine, in België dus meer dan één miljoen mensen.

Migraine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De redenen daarvan zijn niet duidelijk, maar hormonen spelen zeker een belangrijke rol bij vrouwen. Op de leeftijd van 20 jaar bedraagt de man-vrouwverhouding 1/2. Op de leeftijd van 40 jaar is dat 1/3,3. Toch is migraine geen specifieke vrouwelijke aandoening.

Migraine begint vroeg in het leven. Bij 90% van de migrainelijders beginnen de symptomen voor de leeftijd van 40 jaar en soms nog veel vroeger, al tijdens de eerste kinderjaren.

Migraine: een echte handicap

Migraine is een goedaardige ziekte, in die zin dat je er niet dood van gaat. Dat wil echter niet zeggen dat het een banale ziekte is. Migraine is voor veel patiënten een echte handicap en dat op alle gebieden: in het beroepsleven, het gezin en de sociale leefwereld. Meer dan 70% van de migrainelijders zegt dat ze “beroepsmatig minder efficiënt zijn” tijdens een aanval en bijna 12% verklaart dat ze het werk moeten neerleggen. En de migraine zal de patiënten niet sparen ’s avonds of in het weekeinde, integendeel.

30-40% van de patiënten verdraagt de symptomen zo slecht dat ze tijdens een aanval in bed moeten gaan liggen.

Geschreven door Dr Philippe Violonvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Migraine - Begrijpen - Wat is migraine?
Reclame