Bevorderende factoren

Invloed van stress en de levenswijze op migraine

Stress en je levenswijze hebben invloed op het verloop van de migraine. Een chaotische levenswijze is geen oorzaak van migraine, maar kan wel de frequentie van migraineaanvallen verhogen. Migrainelijders moeten proberen een zekere regelmaat in hun leven in te bouwen. Dat is beter dan er een hele waslijst van verbodsbepalingen op na te houden.

Eigenaardig is dat sommige migrainelijders juist migraine krijgen tijdens het weekeinde, als ze net minder stress hebben. Dat type migraine kan andere oorzaken hebben: langer slapen, minder cafeïne drinken …

Ook veranderingen van het slaapritme kunnen migraine in de hand werken.

Geschreven door Dr Philippe Violon volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Migraine - Bevorderende factoren - Invloed van stress en de levenswijze op migraine
Reclame