backtotop

Factoren die migraine in de hand werken

Factoren die migraine in de hand werken

Migraine: effect van de voeding

Een minderheid van migrainelijders zou een aanval krijgen door het eten van bepaalde voedingsmiddelen, waaronder chocolade, rode wijn en kazen die tyramine bevatten, zoals brie en camembert.

Om na te gaan of een product je kans op migraine kan verhogen, kun je in een dagboek noteren wat je eet en wanneer de aanvallen optreden. Is één enkel product de schuldige, dan doet de aanval zich meestal voor 12 tot 24 uur na inname, soms nog sneller.

Welke invloed hebben hormonen op migraine?

De menstruatie

50% van de vrouwen legt spontaan een link tussen migraine en de menstruatie. Veel vrouwen hebben vaker migraine tijdens de menstruatieperiode en 5% heeft alleen migraine tijdens de menstruatie. De migraine treedt dan alleen op aan het einde van de cyclus (van 1 à 2 dagen voor tot 1 à 2 dagen na het begin van de menstruatie), wanneer de oestrogeenspiegel in het lichaam daalt.

Zwangerschap

bij 70% van de vrouwen met migraine verdwijnt het probleem tijdens de zwangerschap, of vermindert het sterk. Maar dat is helaas niet altijd zo. Bij een minderheid van de vrouwen verandert de migraine niet, en sommige vrouwen krijgen net meer migraine tijdens de zwangerschap. Het gebeurt dat vrouwen soms voor de eerste keer migraine krijgen tijdens de eerste zwangerschap. De postpartale periode (na de bevalling) betekent voor sommige vrouwen net zoveel als een terugkeer van hun migraine.

De postpartale periode (na de bevalling) betekent voor sommige vrouwen net zoveel als een terugkeer van hun migraine.

De menopauze

Het verloop van de migraine tijdens de menopauze is moeilijk te voorspellen. Vaak zal de migraine na de menopauze verminderen, maar soms verergert ze in het begin van de menopauze.

Familiale voorgeschiedenis: een risicofactor voor migraine

Als je migraine hebt, zullen er in de familie waarschijnlijk nog mensen zijn met migraine. Studies hebben zeer uiteenlopende resultaten opgeleverd, maar naar schatting zou 35 tot …. 90% van de gevallen familiaal zijn. De familiale link is niet specifiek en kan zowel de vader als de moeder betreffen en zowel de zonen als de dochters, binnen één of … twee generaties. 38 plaatsen in het menselijke genoom zijn geassocieerd met migraine. Deze plaatsen bevatten voornamelijk genen die in vasculair of gastro-intestinaal weefsel tot expressie komen, en een aantal genen die een rol spelen in vasculaire biologie, wat erop kan wijzen dat vasculaire mechanismen toch een rol spelen in het ontstaan van migraineaanvallen.

Stress en levenswijze

Stress en je levenswijze hebben mogelijks invloed op de frequentie en de ernstgraad van de migraineaanvallen. Een chaotische levenswijze is geen oorzaak van migraine, maar kan wel de frequentie van migraineaanvallen verhogen. Migrainelijders moeten proberen een zekere regelmaat in hun leven in te bouwen. Dat is beter dan er een hele waslijst van verbodsbepalingen op na te houden.

Eigenaardig is dat sommige migrainelijders juist migraine krijgen tijdens het weekeinde, als ze net minder stress hebben. Dat type migraine kan andere oorzaken hebben: langer slapen, minder cafeïne drinken …

Ook veranderingen van het slaapritme kunnen migraine in de hand werken.

Geschreven door Dr Philippe Violonvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Migraine - Bevorderende factoren - Factoren die migraine in de hand werken
Reclame