Begrijpen

Migraine komt vaker voor bij vrouwen

Migraine is frequent

Migraine komt voor bij 4-6% van de mannen en 13-25% van de vrouwen. Als je mannen en vrouwen samentelt, vertoont 8-12% van de bevolking migraine, in België dus meer dan één miljoen mensen.

Meer bij vrouwen dan bij mannen

Migraine komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De redenen daarvan zijn niet duidelijk, maar hormonen spelen zeker een belangrijke rol bij vrouwen. Op de leeftijd van 20 jaar bedraagt de man-vrouwverhouding 1/2. Op de leeftijd van 40 jaar is dat 1/3,3. Toch is migraine geen specifieke vrouwelijke aandoening.

Migraine, een ziekte van de jonge jaren

Migraine begint vroeg in het leven. Bij 90% van de migrainelijders beginnen de symptomen voor de leeftijd van 40 jaar en soms nog veel vroeger, al tijdens de eerste kinderjaren.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Migraine - Comprendre - Migraine komt vaker voor bij vrouwen
Reclame