backtotop

Symptomen van menopauze

Gevolgen van de menopauze

Opvliegers

Meer dan de helft van de vrouwen in de menopauze heeft opvliegers. Die doen zich vooral in het begin van de menopauze voor, maar sommige vrouwen klagen er meer dan 30 jaar later nog over. Ze bestaan uit een plots gevoel van warmtetoename, meestal 's nachts, vaak gepaard met roodheid van het gelaat en de hals (flush) en overvloedige transpiratie. Dit alles duurt enkele minuten en kan zich 5 tot 20 keer per dag herhalen. De precieze oorsprong is nog een raadsel, maar er is een verband met de daling van de oestrogeenspiegel.

Slaap en humeur

De menopauze gaat ook gepaard met slaapstoornissen. Die zijn hoofdzakelijk te wijten aan opvliegers die de slaap verstoren. De menopauze is ook een levensfase waarin de vrouw psychologisch in de war is: verlies van vruchtbaarheid, vertrek van de kinderen... Dit alles kan de kwaliteit van de slaap beïnvloeden. Het slaaptekort kan zich vertalen in wisselende stemmingen en een neiging tot depressie, zodat de vrouw in een vicieuze cirkel terechtkomt.

De vagina en seksuele betrekkingen

Als het gehalte oestrogenen afneemt, wordt het weefsel van de vulva en vagina minder elastisch en wordt de vagina droger. Dit alles draagt bij tot een progressieve vaginale atrofie, die seksuele betrekkingen bemoeilijkt en zelfs pijnlijk maakt. Ook hier kan een vicieuze cirkel ontstaan, waarbij de vermindering van de seksuele betrekkingen nog bijdraagt tot de weefselatrofie.

Huid en beharing

Door de aanwezigheid van oestrogenen is de vrouwelijke huid fijner en zachter dan die van de man. Om dezelfde reden is de verdeling van de lichaamsbeharing anders. Met het verdwijnen van de oestrogenen verloopt het slapper worden van de huid sneller, de lichaamsbeharing wordt 'mannelijker' (haaruitval, haartjes in het gelaat...).

Geschreven door Dr Gilles Faronvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Gevolgen van de menopauze
Reclame