backtotop

Wat zijn de symptomen van malaria?

Malaria - Symptomen - De eerste symptomen van malaria

De eerste symptomen van malaria

Incubatieperiode

Via haar speeksel injecteert de vrouwelijke anophelesmug de parasiet in het menselijke bloed. Dat gebeurt in een celvorm die we 'sporozoïet' noemen. De parasiet gaat snel naar de lever en vermenigvuldigt zich daar gedurende één tot drie weken. Zo ontstaan er tienduizenden nieuwe parasieten, 'merozoïeten' genoemd.

De eerste symptomen van malaria

De miljoenen parasieten verlaten de lever en dringen binnen in de rode bloedcellen. Daar volgt een nieuwe voortplantingscyclus. Op het einde van deze cyclus barsten de rode bloedcellen open en worden nieuwe parasieten vrijgegeven. Die dringen op hun beurt weer andere rode bloedcellen binnen. In dit stadium verschijnen de eerste symptomen van malaria, gemiddeld twee weken na de steek van de geïnfecteerde mug. De cyclische koortsaanvallen die typisch zijn voor malaria, komen overeen met de momenten waarop de rode bloedcellen openbarsten.

Van mens naar mug

In de rode bloedcellen ontstaan mannelijke en vrouwelijke parasieten (gametocyten). Als een mug iemand steekt die besmet is, neemt ze deze gametocyten op, die op hun beurt sporozoïeten doen ontstaan. Deze migreren dan naar de speekselklieren van de mug. Een nieuwe cyclus kan beginnen.


 

Reclame
Malaria - Symptomen - De eerste symptomen van malaria

Malaria: aspecifieke symptomen

Aanvallen van koorts

Malaria uit zich vaak als periodieke en acute aanvallen van koorts (40 tot 41°). Deze episoden gaan doorgaans gepaard met:

  • rillingen
  • koud zweet en
  • hevig transpireren.

Dit noemt men een 'malaria-aanval'. Er kunnen ook andere, aspecifieke symptomen aanwezig zijn: hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid... Daarom wordt malaria gemakkelijk geïnterpreteerd als een beginnende griep. Bij terugkomst van een verre reis moeten deze symptomen dus argwaan opwekken.

Terugkerende symptomen

De malaria-aanval of crisis kenmerkt zich door hoge koorts met een cyclisch verloop: om de 24 uur of om de twee tot drie dagen, afhankelijk van het type parasiet. Als gevolg van de 'slapende' hepatische vormen van de parasiet kunnen malaria-aanvallen zich gedurende maanden of jaren herhalen.

Malaria - Symptomen - Malaria: aspecifieke symptomen
Reclame

Geschreven door Julie LuongLees verder: Hoe wordt de diagnose van malaria gesteld?

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.