backtotop

Wat is maagkanker?

Dysplasie en maagkanker

Abnormale cellen

Maagkanker ontstaat wanneer cellen in de maag muteren, abnormaal worden en zich ongecontroleerd beginnen te vermenigvuldigen. Voor de kanker effectief tot ontwikkeling komt, kan de maag een ‘precancereuze’ toestand vertonen: door abnormale wijzigingen kunnen de cellen in de maag sneller cancereus worden. Medische opvolging in dit stadium is primordiaal om tijdig te kunnen ingrijpen.

Maagdysplasie

‘Maagdysplasie’ is de vaakst voorkomende precancereuze toestand van maagkanker. In dit geval hebben we te maken met een abnormale wijziging van het maagslijmvlies. Ze kan twee verschillende vormen aannemen:

  • Laaggradige dysplasie: de transformatie en vermenigvuldiging van de cellen gebeurt traag, met een klein risico op de ontwikkeling van kanker.
  • Hooggradige dysplasie: de abnormale cellen vermenigvuldigen zich aan een versneld tempo. Het risico op de ontwikkeling van kanker is groot.

Andere precancereuze letsels

De andere precancereuze letsels die kunnen leiden tot maagkanker zijn:

  • Maagatrofie (de geleidelijke vermindering van de maagklieren, vaak als bijverschijnsel van een chronische ontsteking van het maagslijmvlies, zowel van infectieuze [Helicobacter pylori], chemische of auto-immuun-aard),
  • Maagmetaplasie (geleidelijke vervanging van de maagbekleding door weefsel dat gewoonlijk voorkomt in de bekleding van de dunne darm en de dikke darm),
  • Maagadenoom (een poliep bestaande uit abnormale kliercellen waarbij het weefsel gewijzigd werd als gevolg van een chronische ontsteking).

Verschillende vormen van kanker

Er bestaan verschillende types van maagkanker. Het adenocarcinoom komt het vaakst voor, want deze vorm vertegenwoordigt meer dan 90% van alle maagkankers. Een adenocarcinoom is een kanker die zich ontwikkelt uit cellen in het slijmvlies dat de maagwand bekleedt. ‘Linitis plastica’ is een bijzondere vorm van maagkanker. Het is een diffuse vorm van het adenocarcinoom die gewoonlijk de hele maag aantast en zich snel verspreidt in de diepere laag van de hele maagwand.

Andere types van maagkanker zijn veel zeldzamer:

  • gastro-intestinale stromale tumoren
  • maaglymfomen
  • neuro-endocriene tumoren

Een veel voorkomende kanker

Maagkanker vertegenwoordigt 8% van het totale aantal kankers op wereldschaal. Deze kanker komt frequenter voor in bepaalde delen van de wereld, zoals Oost-Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Bij mannen is het de vierde en bij vrouwen de vijfde meest voorkomende kanker. Per 100.000 inwoners worden in België elk jaar 9 à 15 nieuwe gevallen van maagkanker gediagnosticeerd.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Maagkanker - Definitie - Dysplasie en maagkanker
Reclame