backtotop

Wat is een cardiacarcinoom?

Diagnose en behandeling

Voor de diagnose van cardiacarcinoom worden dezelfde onderzoeken uitgevoerd als voor de diagnose van maagkanker:

 • klinisch onderzoek, bloedafname en maagendoscopie voor de aanvangsdiagnose,
 • CT-scan, echo-endoscopie, PET-scan, laparoscopie voor de extensiebalans.

Ook de behandeling vertoont overeenkomsten met die bij maagkanker en kan volgende stappen omvatten:

 • Een chirurgische ingreep: afhankelijk van het type cardiacarcinoom en dus de lokalisatie van de tumor geeft men de voorkeur aan:
  • Een polaire oesogastrectomie bovenaan, anders gezegd een verwijdering van de bovenste twee derden van de maag en het onderste deel van de slokdarm,
  • Een totale oesogastrectomie (een volledige verwijdering van de maag en het onderste deel van de slokdarm),
  • Een totale of partiële gastrectomie,
  • Een endoscopische mucosectomie voor gelokaliseerde en oppervlakkige kankers (beperkt tot het slijmvlies).
 • Perioperatieve (neoadjuvante of adjuvante) chemotherapie of een preoperatieve chemoradiotherapie als de tumor verder geëvolueerd, maar wel operabel is.
 • Bij geavanceerde (niet-operabele) vormen of uitzaaiingen kiest men voor behandelingen zoals afzonderlijke chemotherapie of gecombineerd met doelgerichte behandelingen zoals anti-HER2-stoffen en angiogeneseremmers. De behandeling met immunotherapie lijkt veelbelovend en zal wellicht in de nabije toekomst beschikbaar zijn.

De keuze van de behandeling hangt eveneens af van het type kanker, van de omvang van de tumor, van zijn lokalisatie, zijn uitbreiding en het stadium van zijn ontwikkeling …

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Maagkanker - Cardiacarcinoom - Diagnose en behandeling
Reclame