backtotop
Nieuws
Lysosomale ziekten: lening of verzekering afsluiten

Lysosomale ziekten: lening of verzekering afsluiten

Een lening of een verzekering afsluiten als je een chronische aandoening zoals een lysosomale ziekte hebt: niet altijd zo vanzelfsprekend! Hier enkele nuttige tips.

Reclame

Lysosomale ziekten en verzekeringen: een drama voor de patiënt

Mathieu Pauly, voorzitter van de Fabry Support Group, klaagt aan wat hij als een onrecht beschouwt: “In 2010 wilde ik een hypothecaire lening afsluiten voor isolatiewerken in mijn woning. Om een schuldsaldoverzekering te kunnen krijgen, die vaak verplicht is om een lening te kunnen aangaan, eiste de verzekeraar een torenhoge extra premie … gewoon omdat ik de ziekte van Fabry heb! Ik vind dit bijzonder onrechtvaardig, want tenslotte heb ik er niet voor gekozen om ziek te zijn. Uiteindelijk heb ik die verzekering niet genomen, met als gevolg dat, als er mij iets overkomt, mijn gezin in de grootste onzekerheid dreigt te belanden. En als je bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering of overlijdensverzekering wilt afsluiten, zit je met exact hetzelfde probleem. Op mijn leeftijd kan ik me nog beredderen, maar ik maak me zorgen over de jonge generaties. Ik denk dan vooral aan mijn 22-jarige dochter, die de ziekte van Fabry overerfde. Zij ziet haar levensplannen grondig gedwarsboomd!”

Lysosomale ziekten en verzekeringen: een hoger risico

Wie je gezond is, kan zonder problemen een lening of verzekering afsluiten. Maar zoals deze getuigenis illustreert, liggen de zaken vaak anders voor wie een chronische ziekte heeft. Zo hangt het bedrag van de verzekeringspremie af van verschillende factoren, waaronder de gezondheidstoestand van de verzekeringnemer. Verzekeringsmaatschappijen beschouwen een verzekeringsnemer met een lysosomale ziekte als iemand met een verhoogd risico. Hierdoor kan de patiënt te maken krijgen met zeer hoge (soms zelfs ronduit onbetaalbare) extra premies, uitsluitingsclausules of in het slechtste geval een botte weigering van de verzekeraar.

Lysosomale ziekten: het geval van de schuldsaldoverzekering

Een van de moeilijkst te verkrijgen verzekeringen voor chronisch zieken is de schuldsaldoverzekering. Deze is vaak verplicht bij een hypothecaire lening (aankoop, nieuwbouw, renovatie …) en waarborgt de terugbetaling van het krediet wanneer de verzekerde vroegtijdig overlijdt. Sinds januari 2010 bestaat er een wet, de zogenaamde wet-Partyka, die schuldsaldoverzekeringen makkelijker toegankelijk moet maken voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico. De wet omvat een reeks verplichtingen: een gestandaardiseerde medische vragenlijst, een centrale kas voor de compensatie van bijpremies, de oprichting van een bureau voor de opvolging van de tarifering … Helaas is deze wet vandaag nog altijd niet volledig van kracht.

Lysosomale ziekten: het geval van de hospitalisatieverzekering

Een andere essentiële verzekering die soms problemen stelt, is de hospitalisatieverzekering. Toch is er ook goed nieuws (waarvan velen nog niet op de hoogte zijn): sinds juli 2007 heeft elke chronisch zieke onder de 65 jaar recht op een normale verzekering voor geneeskundige verzorging. De wet bepaalt evenwel dat privéverzekeraars de mogelijkheid behouden om de kosten uit te sluiten van de ziekte waaraan de patiënt lijdt op het ogenblik waarop hij het verzekeringscontract afsluit. In dat geval is er een alternatief: zich verzekeren via een ziekenfonds. Veel ziekenfondsen verzekeren immers iedereen, zonder uitsluiting of beperking van de tegemoetkoming wegens een vooraf bestaande ziekte. Goed om te weten: bij een chronische ziekte bieden sommige ziekenfondsen ook een specifieke bijdrage (zorgforfait …).

Lysosomale ziekten en verzekeringen: analyseren en vergelijken

Neem hoe dan ook de tijd om alle offertes te analyseren en te vergelijken. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een verzekeringsmakelaar. Hij zal nagaan welke verzekering op de markt het best voldoet aan uw behoeften. Vergeet niet dat, als een verzekeraar weigert om u te verzekeren of een extra premie eist, hij vandaag verplicht is om dat te rechtvaardigen. Andere precisering: u bent uiteraard verplicht om uw ziekte aan te geven, maar opgelet: een medische vragenlijst mag absoluut geen genetische vragen bevatten. Met andere woorden: als u drager bent van een gen, maar de ziekte niet gediagnosticeerd is, moet u ze niet vermelden.

Lees meer over Lysosomale ziekten
Reclame
Gerelateerde artikels
Lysosomale stapelingsziekten: waar gaat het over?

Ongeveer 50 verschillende lysosomale stapelingsziekten Lysosomale (…)

Lysosomale ziekten - Begrijpen - Lysosomale stapelingsziekten: waar gaat het over?
Lysosomale stapelingsziekten: genetische aandoeningen

Recessieve aandoeningen Lysosomale stapelingsziekten (…)

Lysosomale ziekten - Begrijpen - Lysosomale stapelingsziekten: genetische aandoeningen
In Video's