backtotop

Lysosomaal zure lipase deficiëntie - Oorzaken

De wijze van familiale overdracht

Autosomaal recessieve overdracht

Lysosomaal zure lipase deficiëntie wordt op een autosomaal recessieve manier overgedragen. Autosomaal wil zeggen op niet-geslachtsgebonden genen; het krijgen van de ziekte staat dus los van het geslacht van het kind. Recessief betekent dat het kind twee afwijkende genen moet krijgen (een van elke ouder) om de ziekte te ontwikkelen en dus symptomen te hebben. De ernst van de ziekte hangt voornamelijk af van het soort genetische mutatie.

Niet bij elk kind

Elke ouder heeft twee LIPA-genen voor het lysosomaal zure lipase enzym en geeft één daarvan door aan elk kind. De verdeling gebeurt willekeurig voor elk kind. Is één ouder drager van de mutatie, dan heeft elk kind 1 kans op 2 om dit gemuteerde gen te krijgen, en dus op zijn beurt drager te zijn, en 1 kans op 2 om geen drager en bijgevolg gezond te zijn.

Zijn beide ouders echter dragers van een mutatie, dan is de kans om een kind te hebben dat drager is van het gemuteerde gen nog altijd 1 op 2, maar de kans om een ziek kind te hebben (met de gemuteerde genen van beide ouders) is 1 op 4. Ze hebben 1 kans op 4 om een ‘gezond kind’ te hebben (met de goede genen van beide ouders).

Ernst van de ziekte

De wijze van overdracht zegt niets over de ernst van de ziekte. Die wordt bepaald door het soort genetische mutatie dat wordt doorgegeven.

Dragers van de ziekte, anders gezegd personen die één afwijkend gen hebben voor het lysosomaal zure lipase enzym, hebben geen symptomen, maar het is echter wel mogelijk dat hun enzymactiviteit lager is dan de gemiddelde waarde.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Lysosomaal zure lipase deficiëntie - Oorzaken - De wijze van familiale overdracht
Reclame