backtotop

Lysosomaal zure lipase deficiëntie - Behandeling

Transplantatie

In het eindstadium van levercirrose zal de lever onvoldoende werken (leverfalen) en is levertransplantatie noodzakelijk.

Een andere oplossing bestaat erin om, door transplantatie van stamcellen zonder de genetische afwijking, de activiteit van de lysosomaal zure lipase weer op peil te brengen. Orgaanschade die al aanwezig is, zal niet verdwijnen, maar verdere aantasting kan worden afgeremd.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Lysosomaal zure lipase deficiëntie - Behandeling - Transplantatie
Reclame