Test uzelf

differents-lymphomes-verschillende-lymfomen_555x240

Wat weet u over de verschillende lymfomen?

Er bestaan twee grote groepen lymfomen: hodgkinlymfomen en non-hodgkinlymfomen. Test uw kennis over deze steeds frequentere kankers en hun behandeling.
Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame
Ziektes van A tot Z