backtotop
Nieuws
Herstellen na een lymfoom

Herstellen na een lymfoom

Patiënten die behandeld werden voor een lymfoom kunnen na het stopzetten van hun therapie nog geruime tijd klachten ondervinden. Het is belangrijk dat de patiënten medisch goed opgevolgd worden, maar ook dat ze zelf actie ondernemen om het herstel te bespoedigen. Een stand van zaken met professor Gregor Verhoef, hematoloog in het UZ Leuven.

Reclame

Klachten na lymfoom

De klachten waarmee patiënten te maken krijgen na afloop van de behandeling hangen nauw samen met de therapie die ze hebben ondergaan. Wanneer het lymfoom behandeld werd met zware chemotherapie zullen de patiënten nadien andere klachten hebben dan wanneer ze behandeld werden met lichtere chemotherapie of andere, orale medicatie. Maar over het algemeen klagen patiënten na een lymfoomtherapie nog geruime tijd over vermoeidheid - dat kan gaan van enkele weken tot enkele maanden en verschilt van patiënt tot patiënt. Sommigen hebben ook last van vergeetachtigheid of concentratieproblemen. Een ander mogelijk gevolg is een lymfoedeem, dat is een bepaald deel van het lichaam dat opzwelt door een abnormale ophoping van lymfevocht in het lichaamsweefsel. Bij lymfoompatiënten komt dit wel minder vaak voor dan bijvoorbeeld na borstkanker.

In ieder geval moeten de patiënten medisch goed opgevolgd worden.

Blijven bewegen

Een algemeen advies is dat mensen na hun behandeling voldoende beweging moeten nemen. Het is immers vastgesteld dat patiënten die veel blijven bewegen sneller recupereren als ze fitter zijn. Regelmatige lichaamsbeweging van matige intensiteit vermindert bovendien het risico op recidieven. Goed om te weten: patiënten die een zware chemotherapie hebben gevolgd hebben recht op sessies kinesitherapie om hun conditie te verbeteren.

Roken of onder de zonnebank gaan, wordt absoluut afgeraden: door hun behandeling lopen de patiënten immers meer kans om andere kankers te krijgen. Daarnaast gelden de algemene standaardadviezen voor een gezonde levensstijl: veel groenten en fruit eten, weinig alcohol,…

Ken uw grenzen

In principe mogen patiënten na hun behandeling weer alles doen wat ze vroeger deden. Ze mogen ook weer gaan sporten, en alle disciplines zijn toegelaten. Maar het is wel belangrijk dat ze naar hun lichaam luisteren en hun eigen grenzen kennen. Forceren is nooit goed.

Angst beheersen

Zoals bij alle kankers heeft het weghalen van een lymfoom ook een psychologische impact. Vrijwel alle patiënten zijn bang dat ze gaan hervallen. Er bestaan 50 tot 60 verschillende types lymfoom. Bepaalde lymfomen zijn goed te behandelen en patiënten die deze vormen krijgen, kunnen na een aantal jaren genezen verklaard worden. Maar van andere lymfomen – zoals een indolent lymfoom – is een recidief bijna onvermijdelijk. Leven met de angst die dat meebrengt, is uiteraard niet eenvoudig. Het is de taak van de artsen om die patiënten op basis van medische analyses gerust te stellen en hen begeleiding door een psycholoog voor te stellen om beter met hun angst te leren om gaan.

Alarmsignalen

Toch moeten patiënten en artsen alert blijven voor de zogenaamde b-symptomen:

  • onverklaarbare koorts sinds meerdere dagen
  • plotseling gewichtsverlies (zonder dat de patiënt dieet)
  • compleet verlies van eetlust
  • pijnklachten

Bij deze verontrustende symptomen raadplegen patiënten toch best hun specialist om verder en diepgaander onderzoek te laten doen.

Lees meer over Lymfomen
Reclame
Gerelateerde artikels
Evolutie en prognose van lymfomen

Hoe wordt de uitgebreidheid en de prognose van een lymfoom aangeduid? Met de (…)

Lymfomen - Evolutie - Evolutie en prognose van lymfomen
Hodgkin- en non-hodgkin: welke prognose?

Hodgkinlymfoom: zeer goede prognose De prognose van de ziekte (…)

Lymfomen - Evolutie - Hodgkin- en non-hodgkin: welke prognose?
In Video's