backtotop

Officiële richtlijnen tegen luizen op school

Officiële aanbevelingen op gebied van luizenbestrijding

Een snelle antiluizenbehandeling

Zowel het Vlaams Gewest als de Franse Gemeenschap nemen luizenbesmetting ernstig. Aan scholen waar een luizenplaag opduikt, wordt gevraagd de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte te brengen. Bovendien moeten de ouders aangespoord worden om binnen twee dagen een behandeling te starten.

In principe kan een besmet kind niet verplicht worden om thuis te blijven van school. Hoofdluizen komen zeer vaak voor bij jonge kinderen. Bovendien kunnen de luizen al meerdere weken zonder merkbare symptomen aanwezig zijn. In het Vlaams Gewest geeft men de voorkeur aan preventie en er worden talrijke acties gevoerd om ouders, scholen en het grote publiek te sensibiliseren. Dit gebeurt via de website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. In de Franse Gemeenschap kan de school in uitzonderlijke gevallen vragen dat het besmette kind gedurende maximaal vier dagen thuisblijft. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een centrum voor medisch schooltoezicht.

Informatie en preventie

In hun aanbevelingen dringen beide Gemeenschappen aan op de noodzaak om de kinderen te informeren. Is één leerling met luizen besmet, dan krijgt de hele klas een informatiesessie. De boodschap die de kinderen moeten krijgen, is zeer duidelijk: luizen hebben niets met hygiëne te maken, ze zijn niet gevaarlijk en een besmetting mag voor de klasgenootjes geen reden zijn om hun vriend of vriendin uit te sluiten.

Geschreven door Stéphanie Koplowiczvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Officiële aanbevelingen op gebied van luizenbestrijding
Reclame