backtotop

Prognose en overlevingskansen bij longkanker

Palliatieve behandelingen

Het lijden verzachten

Wanneer de kanker ongeneeslijk wordt, is de behandeling meer en meer gericht op het verzachten van het lijden: dit is de palliatieve behandeling. De patiënt kan in de eindfase veel klachten van allerlei aard hebben en de medische zorg moet erop gericht zijn het levenseinde zo comfortabel mogelijk te maken. Wanneer de pijn alomtegenwoordig is, is de toediening van morfine, een krachtig pijnstillend middel, onvermijdelijk.

Aanvaarding van het onvermijdelijke

Als de kanker ongeneeslijk is, moeten de patiënt en zijn omgeving leren leven met het vreselijke nieuws. Dit is een zeer moeilijk proces. Het aanvaarden van de dood is een zeer emotionele periode: eerst ongeloof, vervolgens verzet en spijt, en uiteindelijk de onvermijdelijke aanvaarding. De echtgenoot, de gezinsleden, de huisarts, de longarts, de verpleegkundigen en de palliatieve dienstverlening van de oncologische kliniek kunnen er allen toe bijdragen dat deze eindfase optimaal verloopt. Gelukkig bestaan er nu ook veel mogelijkheden voor psychosociale hulpverlening, palliatieve thuiszorg en begeleiding.

Thuisbehandeling

In de laatste fase van de ziekte, wordt de patiënt vaak thuis behandeld in zijn vertrouwde omgeving.

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Longkanker - Leven met... - Palliatieve behandelingen
Reclame