backtotop

LMD: behandelingen en oplossingen

Wat is de rol van revalidatie bij een beperkt gezichtsvermogen?

In geval van LMD kan het centrale gezichtsvermogen sterk verminderd zijn, maar het perifere zicht blijft in alle gevallen bewaard. Met een multidisciplinaire behandeling kunnen mensen leren om de bewaarde vermogens of zelfs de andere zintuigen zo goed mogelijk te gebruiken in het dagelijkse leven om een maximum aan autonomie te bewaren. Die revalidatie bij een beperkt gezichtsvermogen kan de levenskwaliteit van mensen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) aanzienlijk verbeteren.

Verschillende specialisten kunnen tussenkomen:

  • De oogarts voert de onderzoeken uit en stuurt de persoon naar de verschillende behandelaars.
  • De orthoptist, een soort ‘fysiotherapeut van de ogen’ leert de persoon met behulp van specifieke oefeningen om zijn bewaarde vermogens te gebruiken.
  • De opticien die gespecialiseerd is in slecht zien, stelt verschillende technische hulpmiddelen voor, zoals videoloepen.
  • De ergotherapeut zorgt dat de persoon zijn dagelijkse activiteiten kan blijven uitvoeren door hem bijvoorbeeld te helpen om zijn omgeving thuis aan te passen of door hem geschikte hulpmiddelen aan te raden, zoals een sprekend horloge.

Geschreven door Thomas Coucq

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Wat is de rol van revalidatie bij een beperkt gezichtsvermogen?
Reclame