backtotop

Begrijpen

Ons immuunsysteem

Ons immuunsysteem begrijpen

Het immuunsysteem is het geheel van cellen, weefsels en moleculen die bijdragen tot de opbouw van weerstand tegen infecties (ziektekiemen). De immuunrespons duidt dan weer op de gecoördineerde reactie van die cellen en moleculen op ziektekiemen. Ons immuunsysteem is voornamelijk samengesteld uit lymfekanalen, het lymfvocht en de klieren, het beenmerg dat onze witte bloedcellen (neutrofielen, lymfocyten …) produceert, de milt, de thymus en de amandelen. Van de overige lymfoïde organen speelt ook het darmmicrobioom (de darmflora) een belangrijke rol.

Aangeboren immuniteit versus verworven immuniteit

Men maakt een onderscheid tussen aangeboren (natuurlijke) immuniteit en verworven of specifieke immuniteit.

De aangeboren immuniteit is het onmiddellijke, aspecifieke verweer van ons organisme tegen ziekteverwekkers zonder immuungeheugen (het lichaam ontwikkelt geen antilichamen tegen de betrokken pathogene indringers).

De verworven of specifieke immuniteit is de afweer die geleidelijk aan, maar duurzaam wordt opgebouwd. Tijdens het eerste contact met een antigeen van een ziekteverwekker produceert ons organisme antilichamen. De verworven immuniteit steunt op de B-lymfocyten (humorale afweer) en de T-lymfocyten (cellulaire afweer). Tijdens een tweede contact met dat antigeen weet ons lichaam dan hoe het zich moet verdedigen: er is een immuungeheugen. Die verworven immuniteit wordt geactiveerd door de vaccinatie.

Geschreven door Anne-Sophie Glover-Bondeauvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Angst voor het vaccin - Begrijpen - Ons immuunsysteem
Reclame