backtotop
Nieuws

Gepubliceerd op 22/12/2021

Therapietrouw: de noodzaak van een individuele aanpak

Therapietrouw: de noodzaak van een individuele aanpak

Voor personen die getroffen worden door de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa is het essentieel om hun hele leven de symptomen te blijven behandelen. En toch lijkt therapietrouw soms heel moeilijk. Hoe komt dat? Wij vertellen u meer over de terminologie, de aanpak, de oplossingen en de geheugensteuntjes die helpen om de behandeling te bespreken en beter op te volgen. Niet afhaken is het einddoel.

Reclame

Therapietrouw is voor patiënten vaak een nog miskend probleem en ook sommige zorgverstrekkers houden er nog te weinig rekening mee. We verkiezen hier de term therapietrouw boven ‘compliance’, omdat dit begrip ietwat ‘paternalistisch’ overkomt en uitgaat van het door de arts voorgeschreven recept. De patiënt wordt geacht om dat voorschrift heel strikt op te volgen. Bij therapietrouw is de patiënt veel meer betrokken bij zijn behandeling. De arts geeft hem uitleg over zijn ziekte, over de verschillende mogelijke behandelingen en over de eventuele bijwerkingen. Maar hij verduidelijkt tegelijk de impact van de in onderling overleg gekozen behandeling op het dagelijks leven. Kortom, overleg, zinvolle discussies en suggesties moeten ertoe leiden dat zowel de arts als de patiënt actief deelneemt. Er ontstaat een soort van ‘partnerschap’ dat de therapietrouw omschrijft en garandeert.

De drie fasen van de therapietrouw

Initiatie (initiation): de fase waarin een patiënt beslist om de voorgeschreven behandeling te volgen of niet.

Onderbreking (discontinuation): wanneer een persoon vrijwillig beslist, vaak zonder medeweten van zijn arts, om zijn behandeling stop te zetten.

Implementatie (implementation): dit betekent dat de patiënt zijn behandeling blijft volgen, en dat hij daarbij de aanbevolen posologie (dosering en tijdstip van inname) naleeft. Niettemin ziet men in de praktijk vaak dat een persoon onder behandeling niet altijd de voorgeschreven dosering respecteert, bijvoorbeeld door een tablet of injectie te vergeten.

Al die zaken kunnen uiteraard belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de algemene gezondheidstoestand van de persoon die behandeld wordt voor IBD en/of voor de evolutie van zijn ziekte.

IBD en therapietrouw: nood aan individuele aanpak

Communicatie van de patiënt en de specialist, de huisarts en de apotheker is doorslaggevend.

  • Vraag altijd aan uw referentiearts/zorgverstrekker wat de uitwerking is van uw behandeling op uw leven/aandoening, en wat de eventuele risicofactoren/bijwerkingen zijn.
  • Vermijd om te vaak ‘Dokter Google’ te raadplegen. Te veel gezondheidsinformatie bewijst u een slechte dienst.
  • Aarzel niet om toe te geven dat u moeite hebt om uw behandeling correct te volgen, en wees evenmin bang om vragen te stellen.
  • Geef aan als u last hebt van bijwerkingen en vraag of het mogelijk is om die te verlichten, of ze gaandeweg verdwijnen en hoe u daarmee omspringt om afhaken te voorkomen.
  • Bent u verstrooid van aard of hebt u moeite om de posologie van uw behandeling op te volgen? Probeer uw inname van geneesmiddelen dan te koppelen aan een dagelijkse routine: programmeer een alarm op uw smartphone, kleef een post-it op uw huisdeur om niet te vergeten dat u uw medicatie moet innemen, bv. voor u weggaat, als u naar het televisienieuws kijkt, als u uw tanden poetst, enz.

Deze lijst met tips is onvolledig. Er zijn heel wat oorzaken die aan de basis liggen van een slechte therapietrouw en die verschillen meestal volgens patiënt. Het is bijgevolg noodzakelijk dat u voor uzelf een oplossing op maat vindt!

IBD behandelen: u bent niet de enige in dat geval

U bent zeker niet de enige die daarmee te maken krijgt. Het is inderdaad een lastig probleem, maar in de meeste gevallen bestaat er een oplossing. Zoek tips en tricks om de inname van uw geneesmiddelen op te volgen. Praat er vooral over en vraag uw zorgverstrekkers om advies. Vergeet nooit dat andere patiënten vaak in hetzelfde schuitje zitten en ook problemen hebben of het vervelend vinden om hun behandeling te volgen(1)! Afhankelijk van het geval vindt u in de dokterspraktijk, de apotheek of het ziekenhuis heel wat goed opgeleide, ervaren personen die u kunnen begeleiden. Want een lakse therapietrouw kan soms ernstige gevolgen hebben voor uw fysieke én mentale gezondheid, evenals voor uw relaties met anderen. U moet die routine aanleren en naleven, want ze is een onderdeel van wie u bent.