backtotop

Wat zijn de oorzaken van immune trombopenie?

Wat zijn de oorzaken van immune trombopenie?

Infecties en vaccinaties bij kinderen

Het woord 'idiopathisch' in de oude benaming van immune trombopenie betekent dat de oorzaak van de ziekte niet gekend is. Nu weet men dat de afbraak van bloedplaatjes wordt veroorzaakt door een stoornis in het afweersysteem. Maar waarom het lichaam antistoffen tegen eigen bloedplaatjes (autoantistoffen) begint te maken, weten de onderzoekers nog steeds niet.

Bij kinderen treedt acute immune trombopenie vaak op na een virale of bacteriële infectie (ongeveer drie weken voordien), of na vaccinatie.

Los van de oorzaak is immune trombopenie zelf niet besmettelijk.

Geen gekende oorzaak van immune trombopenie bij volwassenen

Bij volwassenen blijft de oorzaak meestal ongekend. Een aantal ziekten kunnen evenwel ook gepaard gaan met een verlaagd aantal bloedplaatjes en immune trombopenie (secundaire immune trombopenie). Voorbeelden zijn lupus en hiv-infectie.

Primaire immune trombopenie is altijd een uitsluitingsdiagnose zodat alle andere mogelijke oorzaken van trombopenie vooraf moeten worden uitgesloten.

Andere oorzaken van trombopenie

Een tekort aan bloedplaatjes kan worden veroorzaakt door sommige geneesmiddelen, alcohol, tekort aan vitaminen (foliumzuur en vitamine B12), beenmergziekten en een vergrote milt. Tot slot, in geval van stollingsproblemen kunnen zoveel bloedplaatjes worden opgebruikt in een poging om de bloeding te stoppen, dat hun aantal in de bloedcirculatie aanzienlijk verlaagd is.

De kans dat de trombopenie wordt veroorzaakt door een andere oorzaak dan een immune stoornis neemt toe met de leeftijd.

Geschreven door Dr Michelle Cooremanvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Immune trombopenie - Oorzaken - Wat zijn de oorzaken van immune trombopenie?
Reclame