backtotop

Immune trombopenie: Als de bloedplaatjes tekortschieten …

Immune trombopenie

Primaire immune trombopenie of trombocytopenie (oude benaming: idiopathische trombocytopenische purpura, afgekort ITP) is een zeldzame aandoening die bij minder dan 5 mensen per 100.000 voorkomt. Om een nog onbekende reden maken deze mensen antistoffen tegen de eigen bloedplaatjes (trombocyten). Daardoor ontstaat een tekort (penie) aan bloedplaatjes. Onder een bepaalde bloedplaatjesdrempel stijgt de kans op bloedingen. Primaire immune trombopenie kan soms een kortstondige ziekte zijn als het bloedplaatjesaantal normaliseert. Soms blijft het bloedplaatjesaantal echter laag of verloopt de ziekte met opstoten.