backtotop

Wat zijn de mogelijke oorzaken van hyperthyreoïdie?

De ziekte van Graves-Basedow

Vaak bij jonge vrouwen

Auto-immuunhyperthyreoïdie van de schildklier wordt ook de ziekte van Graves of de ziekte van Basedow genoemd, en is verreweg de frequentste oorzaak van hyperthyreoïdie (ongeveer 80% van de gevallen). Die aandoening treft vooral vrouwen tussen 25 en 45 jaar (ongeveer 7 tot 8 vrouwen tegenover 1 man). De verklaring is wellicht toe te schrijven aan de hormonen: oestrogenen hebben de neiging om het immuunsysteem meer te stimuleren dan testosteron. De stoornissen door een lagere tolerantiedrempel van het immuunsysteem – auto-immuunaandoeningen, maar ook allergieën – komen over het algemeen dus vaker voor bij vrouwen.

Antistoffen tegen de TSH-receptoren

Bij de ziekte van Graves produceert het immuunsysteem heel specifieke antistoffen die de schildklierfunctie stimuleren: de antistoffen hechten zich op de schildklier, in het bijzonder op de TSH-receptoren. Die antistoffen gaan zoals het TSH werken en de T4- en T3-productie stimuleren.

Geschreven door Julie LuongHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
De ziekte van Graves-Basedow
Reclame