backtotop

Hoe verloopt de diagnose van hoofd- en halskanker?

Hoe wordt de diagnose van hoofd- en halskanker gesteld?

Bij vermoeden van een spinocellulair carcinoom zal de arts eerst de medische antecedenten van de patiënt nagaan. Hij doet navraag naar alle mogelijke risicofactoren en zal daarna de verdachte zone visueel inspecteren. Dat onderzoek kan gebeuren met een endoscopie: de arts brengt daarbij een soepel buisje in de neus of de keel dat optische vezels bevat die verbonden zijn met een camera.

Tijdens dat onderzoek kan de arts een biopsie uitvoeren, waarbij een stukje weefsel wordt verwijderd dat vervolgens microscopisch wordt onderzocht. Een biopsie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Als de tumor moeilijk bereikbaar is (bijvoorbeeld in het strottenhoofd), kan de specialist ook beslissen om de endoscopie en de biopsie onder algemene verdoving uit te voeren (een zogenaamde panendoscopie). Als uit de analyse blijkt dat het weefselstaal kankercellen bevat, worden aanvullende onderzoeken gepland om na te gaan hoe gevorderd de ziekte is, en wordt overgegaan tot een behandeling om de tumor te vernietigen.

Geschreven door Cindya Izzarellivolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Hoofd- en halskanker - Diagnose - Hoe wordt de diagnose van hoofd- en halskanker gesteld?
Reclame