backtotop

Hoe wordt hoofd- en halskanker behandeld?

Gerichte behandelingen bij hoofd- en halskanker

Wat zijn gerichte behandelingen?

Recente ontwikkelingen in de research hebben geleid tot een nieuwe vorm van behandeling: de gerichte behandelingen. Dat zijn kankergeneesmiddelen die zich binden aan kankercellen en zo de ontwikkeling ervan belemmeren, waardoor de tumor minder snel toeneemt. Bij een spinocellulair carcinoom van het hoofd en de hals wordt daarvoor vooral cetuximab gebruikt.

Dat geneesmiddel bindt zich op bepaalde specifieke receptoren op het oppervlak van kankercellen en voorkomt zo dat die binden met een in het bloed circulerend eiwit dat EGF (Epithelial Growth Factor of epitheliale groeifactor) wordt genoemd. Dat eiwit veroorzaakt de groei van die kankercellen1.

Gerichte behandelingen: in welke gevallen?

Bij patiënten met een lokaal gevorderde tumor van het hoofd of de hals wordt cetuximab gebruikt in combinatie met radiotherapie. De behandeling met cetuximab wordt een week voor de radiotherapie gestart en wordt wekelijks toegediend tot op het eind van de radiotherapiekuur.

Bij patiënten met een hoofd- of halskanker die recidiveert of uitgezaaid is, wordt cetuximab gebruikt in combinatie met een systemische chemotherapie op basis van platinazouten, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met cetuximab om de voortgang van de ziekte af te remmen.

Bemoedigende resultaten

Hoewel het om vrij recente behandelingen gaat, is uit klinische studies gebleken dat gerichte behandelingen in combinatie met radiotherapie of chemotherapie gunstige effecten hebben op de afremming van de kanker en op de overleving. In een Amerikaanse studie uit 2006 kregen 424 patiënten met hoofd- of halskanker ofwel alleen radiotherapie, ofwel radiotherapie in combinatie met wekelijkse injecties met cetuximab. Uit de resultaten van de studie bleek dat toevoeging van cetuximab aan radiotherapie het risico op overlijden met 26% verlaagt en het risico op tumorprogressie met 32%, terwijl de mediane overleving van de patiënten bijna verdubbelde (van 29 maanden met alleen radiotherapie naar 49 maanden)2.

Geschreven door Cindya Izzarelli

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Hoofd- en halskanker - Behandelingen - Gerichte behandelingen bij hoofd- en halskanker
Reclame