backtotop

De kenmerken van hoofd- en halskanker

Hoofd- en halskanker: wie wordt erdoor getroffen?

Hoofd- en halskanker kan op elke leeftijd optreden, ongeacht het geslacht of de etnische groep. Het komt evenwel vaker voor bij mannen ouder dan 40, hoewel de incidentie van dit soort kanker bij vrouwen en jongere mensen toeneemt. Die evolutie is waarschijnlijk toe te schrijven aan veranderingen in het sociale gedrag, waardoor de blootstelling aan risicofactoren (tabak- en alcoholgebruik, humaan papillomavirus) toeneemt.

Geschreven door Cindya Izzarellivolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Hoofd- en halskanker - Begrijpen - Hoofd- en halskanker: wie wordt erdoor getroffen?
Reclame