backtotop

Behandeling van bloeddruk en complicaties

Wanneer en hoe arteriële hypertensie behandelen?

Wanneer moet hypertensie worden behandeld?

De beslissing om een medicamenteuze behandeling voor te schrijven om de bloeddruk te verlagen, hangt af van de ernst van de arteriële hypertensie. Het hangt ook af van het risico op cardiovasculaire problemen. Bij de evaluatie houdt de arts rekening met een aantal risicofactoren bij de patiënt en de eventuele aanwezigheid van suikerziekte (of prediabetes), of een vroeger cardiovasculair accident.

Doel van de behandeling van hypertensie

Geneesmiddelen ‘genezen’ hypertensie niet. Ze verlagen wel de bloeddruk tot waarden die niet schadelijk zijn. Het doel is de systolische bloeddruk te verlagen tot minder dan 140 mmHg en de diastolische tot minder dan 90 mmHg, ongeacht het cardiovasculaire risico. De geneesmiddelen moeten levenslang worden ingenomen, zonder onderbreking en in de goede dosering. Anders zijn ze mogelijk ondoeltreffend. Dat geldt ook als ze soms meer ongemakken met zich meebrengen dan de arteriële hypertensie zelf, die trouwens zelden symptomen veroorzaakt.

Geneesmiddelen vormen een aanvulling op een aanpassing van de levenswijze, maar vervangen ze niet.

Bijzondere doelstellingen

In bepaalde gevallen, zoals bij patiënten met medische antecedenten zoals diabetes, kunnen de doelstellingen inzake bloeddruk nog strenger zijn. Zo blijft de bloeddruk bij diabeten bijvoorbeeld best onder 130/80.

Geschreven door Dr Jean-Yves HindletHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Hoge bloeddruk - Behandeling - Wanneer en hoe arteriële hypertensie behandelen?
Reclame