backtotop
Nieuws
World Aids Day: op weg naar 2018!

World Aids Day: op weg naar 2018!

1 december is wereldaidsdag, een gelegenheid om de grote nieuwe ontwikkelingen van het afgelopen jaar te overlopen en de projecten voor 2018 onder de loep te nemen. Het Brussels Platform voor Aidspreventie en de vereniging Sensoa maken de balans op.

Reclame

Welke grote vorderingen zijn er in de loop van 2017 gemaakt?

De eerste grote stap vooruit in 2017 was de terugbetaling van PreP, een preventiestrategie waarbij mensen vóór een risicovol seksueel contact een medicament nemen om besmetting te voorkomen. “België is op dat vlak een pionier”, vertelt Thierry Martin, voorzitter van het Platform voor Aidspreventie.. “Dit preventiemiddel is bedoeld voor een doelgroep van mensen met een zeer hoog risico. In 2017 hebben we ons geconcentreerd op mannen die seksuele relaties hebben met andere mannen.”

Een tweede verbetering is een daling van het aantal mensen bij wie hiv is vastgesteld. Dat aantal is gedaald naar 915. “Deze geweldige stap vooruit is het resultaat van een zogenaamde gecombineerde preventie, die draait om het informeren van de doelgroepen, het voeren van de strijd tegen stigmatisering en het opstarten van een behandeling meteen na de diagnose”, aldus Sandra Van den Eynde van de vereniging Sensoa. Door meteen na de diagnose een medicamenteuze behandeling op te starten - een aanpak waar minister voor Volksgezondheid Maggie de Block begin 2016 haar toestemming voor verleende - blijft de patiënt gezonder en leeft hij dus langer. Bovendien, en dat is bijzonder belangrijk, heeft hij na gemiddeld zes maanden al een ondetecteerbare virale lading.

Waar zal de focus in 2018 op liggen?

Een van de belangrijkste doelstellingen voor 2018 is de toegang tot PreP voortzetten en uitbreiden naar andere prioritaire doelgroepen, zoals mensen afkomstig uit streken ten zuiden van de Sahara. “Via de leefgemeenschappen van deze bevolkingsgroepen hopen we de mensen te informeren over PreP, maar ook de taboes te doorbreken die het gebruik van dit preventiemiddel afremmen.”

Het opvoeren van de screening is een andere prioriteit voor 2018. “In België zijn er ongeveer 3000 mensen die niet weten dat ze seropositief zijn en 33% van de hiv-diagnoses gebeurt laattijdig. Het is dus absoluut noodzakelijk dat we de screeningsmethodes diversifiëren om zo de verschillende risicogroepen makkelijker te bereiken”, aldus nog Sandra Van den Eynde. “De screening is de hoeksteen van de preventie: hoe vroeger ze plaatsvindt, hoe sneller er een doeltreffende medische behandeling kan worden opgestart om de patiënt gezond te houden en zijn levensverwachting te verlengen, maar ook om de virale lading ondetecteerbaar te maken en dus te beletten dat het virus wordt overgedragen”, voegt ze er nog aan toe. Thierry Martin: “De TROD (sneltests voor diagnose-oriëntatie) zijn een goede manier om de risicogroepen te bereiken, want ze maken een snelle diagnose buiten het medische circuit mogelijk”. Het principe berust op het invoeren van een dienstverlening in woonbuurten van kwetsbare bevolkingsgroepen en het toegankelijker maken van de screening voor mensen die niet makkelijk naar een dokter stappen.

In 2018 willen we ook een grote campagne houden die het accent legt op het concept “I = I”of “Indetectable = Intransmissible” (Ondetecteerbaar is Niet-Overdraagbaar): iemand met een ondetecteerbare virale lading geeft het virus niet meer door. Die informatie is bij het grote publiek weinig bekend en kan nochtans helpen om de stigmatisering van mensen die besmet zijn met het hiv-virus uit de wereld te helpen.

De recente enquête Positive Perspectives die bij hiv-patiënten werd gevoerd, heeft ook naar hun mening over hun behandeling gepeild*. Wat is uw visie hierover?

“De meeste patiënten zijn tevreden over hun behandeling en we beschikken nu over een breed gamma aan medicijnen die de patiënt in staat stellen een behandeling te volgen die voor hem gepast is”, vertelt Sandra Van den Eynde. “De meeste patiënten die op een ander medicijn overschakelen, doen dat om minder bijwerkingen te hebben. Het onderzoek evolueert ook in die richting. Men probeert geneesmiddelen te ontwikkelen die almaar doeltreffender zijn en zo min mogelijk bijwerkingen hebben, op korte en lange termijn”, voegt Thierry Martin eraan toe. “De medische wereld focust vandaag op de ontwikkeling van geneesmiddelen met een langere werkingsduur zodat ze niet meer elke dag genomen hoeven te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een injectie of een patch. Die ontwikkeling zal de therapietrouw zeker ten goede komen, omdat patiënten zo minder snel zullen vergeten hun medicijnen te nemen. Al moet gezegd dat de overgrote meerderheid van de patiënten heel therapietrouw is.”

* De enquête «Positive Perspectives» heeft het volgende aan het licht gebracht:

  • 86% van de mensen die besmet zijn met hiv zijn tamelijk/zeer tevreden over hun medicatieschema.
  • 43% van de mensen die al van medicatie zijn veranderd, hebben dat in de afgelopen twaalf maanden gedaan. Voor 46% van hen was de hoofdreden van deze switch een vermindering van de ernst of de frequentie van de bijwerkingen.
  • 73% van de mensen die een behandeling volgen, maken zich zorgen over de langetermijneffecten van hun antiretrovirale behandeling. De twee belangrijkste verbeteringen die werden vastgesteld, zijn de vermindering van de langetermijneffecten van de behandeling en de ontwikkeling van geneesmiddelen met een langere werkingsduur.
  • 66% van de ondervraagde personen staat open voor een overschakeling naar een antiretroviraal regime dat streeft naar minder medicijnen met een virale lading die ondetecteerbaar blijft.
Lees meer over HIV-AIDS
Reclame
In Video's