backtotop
Nieuws
Oud worden met hiv: let op uw nieren

Oud worden met hiv: let op uw nieren

Nierinsufficiëntie is een risico dat men als hiv-patiënt niet mag negeren. Vooral wanneer men wat ouder wordt. Waarop moet u letten?

Reclame

Hiv-patiënten: sneller ouder worden

Dankzij de antiretrovirale middelen kan men tegenwoordig oud worden met hiv! Toch zou volgens recente studies het natuurlijke verouderingsproces bij een hiv-patiënt iets sneller verlopen(1). Om dit te begrijpen, moeten we terug naar het begrip 'veroudering', namelijk een hele reeks kleine inflammatoire gebeurtenissen waaraan ieder van ons onderhevig is. Bij seropositieve mensen is het risico op een ontsteking altijd iets groter in vergelijking met de algemene bevolking. Ook wanneer het virus onder controle is ten gevolge van de behandeling. Wat is eigenlijk het gevolg voor de nierfunctie? Als het nierweefsel sneller veroudert, stijgen ook de risico's op nierproblemen. Geen reden tot paniek, maar wel om uw nieren in het oog te houden.

HIVAN en co-infecties

Ook andere fenomenen kunnen uw nieren zwaar op de proef stellen. HIVAN (Human Immunodeficiency Virus Associated Nephropathy) bijvoorbeeld staat bekend als een ziekte die te maken heeft met het directe, toxische effect van hiv op de nieren. Het aidsvirus heeft het in dit geval gemunt op de nierlichaampjes (lichaampjes van Malpighi), de nierfilters die het bloed moeten zuiveren. Het gevolg is een ernstige nierinsufficiëntie. Deze gevallen blijven echter echt zeldzaam en treffen vooral patiënten die zich niet houden aan hun behandeling. Co-infecties zoals hepatitis B en C kunnen eveneens een impact hebben op de staat van uw nieren. Langer leven met een co-infectie verhoogt eveneens de risico's om complicaties te ontwikkelen, onder meer complicaties aan de nieren.

Enkele behandelingen die een risico kunnen inhouden

Sommige antiretrovirale middelen kunnen een tubulopathie veroorzaken, een nieraandoening die bij sommige patiënten kan leiden tot een ernstige nierinsufficiëntie(2). Meestal gaat het hier om patiënten van wie de nierfunctie al aangetast was. Het voorschrijven van deze geneesmiddelen wordt tot nu toe niet in vraag gesteld, maar vooraleer de arts het middel voorschrijft, onderwerpt hij de nierfunctie van de patiënt aan een voorafgaande controle. Er wordt ook gecontroleerd of er bij de patiënt geen sprake is van een eventuele diabetes, die de risico's op een nieraandoening zou kunnen verhogen. Wat ook noodzakelijk is, is een permanente opvolging van de patiënt.

Verhoogde preventie voor hiv-patiënten

Om uw nieren te beschermen, kunt u de volgende regels volgen: hypertensie en diabetes, die bevorderlijk zijn voor het verschijnen van nierproblemen, voorkomen of zeer goed behandelen. Zorg voor een regelmatige controle van uw nierfunctie en van uw arteriële bloeddruk. Hypertensie is niet alleen een oorzaak, maar ook een vroegtijdig symptoom van nierinsufficiëntie.

(1) Deeks SG. HIV infection, inflammation, immunosenescence, and aging. Annu Rev Med. 2011 Feb 18;62:141-55.

(2) Mocroft A, Kirk O, Reiss P, De Wit S, Sedlacek D, Beniowski M, Gatell J, Phillips AN, Ledergerber B, Lundgren JD; EuroSIDA Study Group. Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients. AIDS. 2010 Jul 17;24(11):1667-78.

Lees meer over HIV-AIDS
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat zijn hiv en aids?

Van hiv tot aids Het hiv, het humane immunodeficiëntievirus, valt het (…)

HIV-AIDS - Begrijpen - Wat zijn hiv en aids?
Seropositief en aids

Iemand die drager is van het hiv, is seropositief. We onderscheiden (…)

HIV-AIDS - Begrijpen - Seropositief en aids
In Video's