backtotop

Diagnose van borstkanker

Welke soorten borstkanker bestaan er?

Receptoren of niet

Via onderzoek van de weefselmonsters uit de biopsie en de operatie wordt een onderscheid gemaakt tussen deze tumoren naargelang er receptoren aanwezig zijn en welke:

  • hormoongevoelige tumor (hormonen beïnvloeden de ontwikkeling van de tumor) met op de kankercel hormoonreceptoren die gevoelig zijn voor oestrogeen en/of progesteron,
  • ‘HER2-positieve’ tumor  (abnormaal sterke aanwezigheid van de HER2-receptor),
  • ‘drievoudig negatieve’ tumor  (geen enkele van de drie receptoren is aanwezig).

De indeling in borstkankersubtypes is ingewikkeld. Daarom is het belangrijk dat u uitleg vraagt aan uw oncoloog.

Moleculaire typering

Onderzoek naar receptoren op de kankercellen is één aspect van de aanpak bij borstkanker. Misschien zult u ook horen spreken over moleculaire typering. Die dient om te bepalen of er bepaalde genen in de tumor aanwezig zijn en hoeveel. Dit onderzoek naar de ‘multigenetische handtekening’ van kanker behoort voorlopig nog tot het klinisch onderzoek en wordt dus nog niet routinematig toegepast.

Behandelingsstrategie bij borstkanker

De vaststelling van het type borstkanker, de agressiviteit, het al dan niet voorkomen van verschillende receptoren en de uitgebreidheid van de tumor (aanwezigheid van uitzaaiingen of niet) zijn bepalend voor de keuze van de behandeling:

  • chirurgie,
  • neoadjuvante chemotherapie (voorafgaand aan de chirurgische ingreep) of adjuvante chemotherpie (na de chirurgische ingreep),
  • (on)mogelijkheid tot een behandeling die gericht is op de hormoonreceptoren (hormoontherapie),
  • mogelijkheid tot een behandeling die gericht is op de HER2-receptor,
  • radiotherapie.

Het behandelplan wordt opgesteld in overleg met de verschillende specialisten die betrokken zijn bij de borstkankerbehandeling. Samen bepalen ze welke behandelingen zullen plaatsvinden en in welke volgorde (multidisciplinair overleg).

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
HER2-positieve borstkanker - Diagnose - Welke soorten borstkanker bestaan er?
Reclame