Borstkanker: type HER2-positieve kanker

Diagnose

Welke factoren beïnvloeden de borstkankerbehandeling?

De gegevens
  • klinische gegevens: grootte van de tumor en locoregionale toestand, leeftijd van de patiënte, ontsteking, uitgebreidheid, comorbiditeit;
  • histologische gegevens: proliferatiegraad en -index, toestand van de lymfeklieren, grootte van de tumor;
  • biologische gegevens: aanwezigheid van hormoonreceptoren, aanwezigheid van de HER2-receptor;
  • voorkeur van de patiënte: als het medisch gezien mogelijk is, kan de arts rekening houden met de voorkeur van de patiënte (vraag naar een borstsparende operatie of radicale mastectomie).

volgend hoofdstuk lezen

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Quels facteurs influencent le traitement du cancer du sein?  |  Welke factoren beïnvloeden de borstkankerbehandeling?
Reclame
Ziektes van A tot Z