backtotop

Welke behandelingen bestaan er voor HER2-positieve borstkanker?

Trastuzumab-emtansine: nieuwe gerichte behandeling voor HER2-positieve borstkanker

Werkingsmechanisme van trastuzumab-emtansine of T-DM1 (Kadcyla®)

Trastuzumab-emtansine of T-DM1 is een geconjugeerde monoklonale antistof. Trastuzumab bindt zich met een maytansinederivaat (DM1), een heel doeltreffende chemotherapie die te toxisch is als ze alleen wordt toegediend. Dankzij die binding gaat de chemotherapie rechtstreeks naar de tumorcel en kan ze zo gericht inwerken op de tumor. Het is een ‘vergiftigd geschenk’ voor de tumorcel. De doeltreffendheid neemt toe en de bijwerkingen verminderen. Dit is een nieuwe revolutie in de behandeling van HER2-positieve borstkanker.

Toedieningswijze van T-DM1

T-DM1 is een geconjugeerde antistof die om de drie weken via een intraveneus infuus wordt toegediend. De eerste keer bedraagt de looptijd van het infuus 90 minuten en daarna 30 minuten.

Wanneer T-DM1 nemen en hoelang?

T-DM1 zal beschikbaar zijn voor patiënten met uitgezaaide borstkanker die evolueert na een eerste behandeling met chemotherapie en trastuzumab. Het wordt dan toegediend zolang het effect heeft, dat wil zeggen zolang de ziekte niet meer vordert. De arts zal de behandeling vroeger stopzetten als de toxiciteit te groot wordt. Er lopen momenteel studies om deze behandeling te evalueren bij HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium, voor en na een chirurgische ingreep (adjuvant en neoadjuvant).

Bijwerkingen van T-DM1

Kenmerkend voor deze behandeling is de geringe toxiciteit in vergelijking met klassieke chemotherapie. Net zoals bij trastuzumab is hartcontrole belangrijk. Er zijn ook reacties gemeld tijdens het toedienen van het infuus, maar die bijwerkingen zijn zelden ernstig. Er moet regelmatig een bloedafname gebeuren, want T-DM1 kan het aantal bloedplaatjes doen dalen en de leverfunctie aantasten. Een zeldzame keer is toxiciteit van de perifere zenuwen (van de ledematen) beschreven die tintelingen of een verminderde gevoeligheid in de vingers en oren veroorzaakt.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
HER2-positieve borstkanker - Behandelingen - Trastuzumab-emtansine: nieuwe gerichte behandeling voor HER2-positieve borstkanker
Reclame