Borstkanker: type HER2-positieve kanker

Behandelingen

Radiotherapie in de behandeling van borstkanker

Radiotherapie vult de locoregionale behandeling van borstkanker na de operatie aan. Bij tumorectomie, een ingreep waarbij alleen de tumor wordt verwijderd en de borst gespaard blijft, wordt radiotherapie altijd voorgesteld. De enige uitzondering hierop vormen bepaalde, zeer beperkte indicaties bij vrouwen die ouder zijn dan zeventig. De bedoeling is om het risico op plaatselijk herval te beperken. Deze behandeling heeft ook op lange termijn effect op de algemene overlevingsgraad.

Bij mastectomie, een ingreep waarbij de hele borst wordt weggenomen, zijn er minder indicaties voor radiotherapie. In dat geval wordt deze behandeling vooral voorgesteld bij grote tumoren of als de lymfeklieren aangetast zijn. De eventuele aanwezigheid van meerdere borsttumoren beïnvloedt ook de beslissing. De al dan niet HER2-positieve status  heeft weinig invloed op de keuze om radiotherapie toe te passen.

Het volgende artikel lezen

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
La radiothérapie dans le traitement du cancer du sein  |  Radiotherapie in de behandeling van borstkanker
Reclame
Ziektes van A tot Z