backtotop

Welke behandelingen bestaan er voor HER2-positieve borstkanker?

Pertuzumab: nieuwe doelgerichte behandeling voor HER2-positieve borstkanker

Werkingsmechanisme van pertuzumab (Perjeta®)

Net als trastuzumab is ook deze stof een monoklonale antistof, maar ze bindt zich aan ander deel van de HER2-receptor. Beide middelen werken dus complementair. Het geneesmiddel wordt om de drie weken intraveneus toegediend.

Wanneer pertuzumab nemen en hoelang?

Dit geneesmiddel is beschikbaar voor patiënten met uitzaaiingen en die nog geen behandeling hebben gekregen (nadat de uitzaaiingen zijn ontdekt). Het wordt gecombineerd met trastuzumab en chemotherapie. De behandeling gaat door zolang ze effect heeft. In deze situatie verhoogt de combinatietherapie de overlevingsduur van de patiënten significant. Een internationale studie heeft de doeltreffendheid van de behandeling onderzocht bij patiënten met een vroege kanker (adjuvante behandeling), maar de resultaten zijn nog niet bekend.

Bijwerkingen van pertuzumab

Net zoals bij trastuzumab kan er cardiotoxiciteit optreden. Ook hier is dezelfde controle nodig. Gelijktijdig gebruik van deze twee antistoffen verhoogt het risico op hartschade echter niet. Het middel kan ook diarree of huiduitslag veroorzaken. Ook misselijkheid en buikpijn zijn mogelijk. De arts controleert met een bloedafname of er geen levertoxiciteit optreedt.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
HER2-positieve borstkanker - Behandelingen - Pertuzumab: nieuwe doelgerichte behandeling voor HER2-positieve borstkanker
Reclame