backtotop

Welke behandelingen bestaan er voor HER2-positieve borstkanker?

Doelgerichte behandelingen: lapatinib (Tyverb®)

Toedieningswijze van lapatinib

Lapatinib is een tyrosinekinaseremmer. Hij werkt in op de HER2-receptor, maar ook op de HER1-receptor. Dat verklaart waarom er iets meer bijwerkingen kunnen optreden. Het geneesmiddel wordt dagelijks via de mond toegediend (5 of 6 tabletten van 250 mg in één inname, een uur vóór of een uur na het eten). U mag de dosis niet spreiden over de dag.

Wanneer lapatinib nemen en hoelang?

Momenteel wordt dit middel enkel gebruikt bij HER2-positieve borstkanker in een vergevorderd stadium met uitzaaiingen. De behandeling gaat door zolang ze effect heeft en niet te veel bijwerkingen veroorzaakt.

Bijwerkingen van lapatinib

- Bijwerkingen op het hart

Er bestaat een risico op cardiotoxiciteit. Een controle via echografie is dan ook nodig.

- Bijwerkingen op de lever

Deze behandeling kan de lever aantasten. Uw arts zal daarom uw bloedresultaten controleren. Neem contact met hem op als uw urine donker gekleurd is of als uw ogen geel verkleuren.

- Diarree

Diarree  is ook een vaak voorkomende bijwerking die soms ernstig kan zijn, waardoor u de behandeling mogelijk tijdelijk moet stoppen. Als u diarree hebt, moet u voldoende drinken en de raad opvolgen van uw arts.

- Bijwerkingen op de huid

Ook aantasting van de huid is mogelijk: roodheid of puistjes waarvoor soms een antibioticabehandeling nodig is.

- Andere bijwerkingen

Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, vermoeidheid en roodverkleurde voeten en handen  - het zogenaamde ‘hand-voetsyndroom’ -, wat vaker voorkomt in combinatie met capecitabine (Xeloda®). In zeer zeldzame gevallen kunnen de longen worden aangetast, maar dat is omkeerbaar als de behandeling wordt stopgezet. Neem contact op met uw arts als u hoest of kortademig bent.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
HER2-positieve borstkanker - Behandelingen - Doelgerichte behandelingen: lapatinib (Tyverb®)
Reclame