backtotop

Welke behandelingen bestaan er voor HER2-positieve borstkanker?

Combinatie van chemotherapie en een gerichte behandeling

Een cruciale plaats

Bij HER2-positieve borstkanker neemt de combinatie van chemotherapie en een doelgerichte behandeling een cruciale plaats in, zelfs als de tumor klein is en zich nog in een vroeg stadium bevindt. De behandeling wordt meestal toegediend via een intraveneus infuus. Deze behandelingen kunnen wel ernstige bijwerkingen veroorzaken, wat minder het geval is voor doelgerichte anti-HER2 behandelingen.

Voor of na de chirurgische ingreep

Het is mogelijk om al voor de chirurgische ingreep met chemotherapie te beginnen. Deze zogenaamde neoadjuvante chemotherapie verkleint de tumor. Soms wordt chemotherapie pas na de chirurgische ingreep gegeven. Dan spreken we van adjuvante chemotherapie. De behandeling moet dan eventuele kankercellen die in het bloed circuleren of nog overblijven uit het lichaam verwijderen. Dat verhoogt de kans op genezing en vermindert het risico op herval in de jaren erna.

Als er uitzaaiingen zijn

De arts past ook chemotherapie toe als de kanker terugkeert in de vorm van uitzaaiingen. Dan is het de bedoeling de kanker onder controle te houden zodat de patiënte langer in leven blijft en een zo groot mogelijke levenskwaliteit behoudt.

Voorbeelden van chemotherapie met een doelgerichte behandeling

Het meest gebruikte schema is een combinatie van antracycline (adriamycine of epirubicine) en taxanen (paclitaxel - Taxol® of docetaxel - Taxotère®) in combinatie met de gerichte behandeling. Deze twee vormen van chemotherapie worden sequentieel toegediend (de ene na de andere). Voor de arts met de behandeling begint, wordt het hart gecontroleerd omdat anthracycline schadelijk kan zijn voor het hart. Deze toxiciteit is onomkeerbaar. Als bij het onderzoek blijkt dat er al hartbeschadiging is, wordt een vervangend schema zonder anthracycline samengesteld, bijvoorbeeld met docetaxel en carboplatine.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
HER2-positieve borstkanker - Behandelingen - Combinatie van chemotherapie en een gerichte behandeling
Reclame