backtotop

Behandeling tegen hartfalen?

Diverse types geneesmiddelen

Inhibitoren van het conversie-enzym (ACE-remmers)

Deze geneesmiddelen vormen de basis van de medicamenteuze behandeling van hartfalen.
Ze werken in op de overstimulatie van de compensatiemechanismen van het hart.

Angiotensine II-receptor-antagonisten (‘sartanen’)

Deze klasse van geneesmiddelen leunt sterk aan bij de ACE-remmers en kan daarom ter vervanging van de inhibitoren worden voorgeschreven als de patiënt die laatste niet goed verdraagt. Bijvoorbeeld: bij aanhoudende hoest of bij een mogelijke bijwerking van ACE-remmers. ‘Sartanen’ worden soms ook samen met ACE-remmers gegeven, vooral als de ziektesymptomen niet verdwijnen en de bloeddruk te hoog is.

Bètablokkers

Bètablokkers vertragen de hartslag en verlagen de bloeddruk. Ze verminderen dus de belasting van het hart.

Deze geneesmiddelen worden geleidelijk aan en meestal pas na aanvang van de behandeling met ACE-remmers ingevoerd. In het begin kunnen ze de symptomen van hartfalen verergeren (vermoeidheid, moeizame ademhaling enz.), maar die reactie is bijna altijd van tijdelijke aard. De positieve impact ervan op langere termijn is duidelijk bewezen.

Ivabradine

Ivabradine is tot nu toe het enige geneesmiddel dat uitsluitend op de hartslag inwerkt. Zo laat het het hart minder hard werken en verhoogt het de zuurstoftoevoer. Uit studies blijkt dat dit geneesmiddel het aantal sterfgevallen door een hartfalen vermindert. Ook het aantal ziekenhuisopnames voor een hartfalen daalt dankzij dit middel. Daarnaast verbetert het ook de levenskwaliteit van patiënten met een hartfalen. Ivabradine wordt aangewezen aan patiënten die geen hartritmestoornis hebben, en bij wie de hartslag 75 slagen of meer per minuut bedraagt. Dit middel kan worden gebruikt in combinatie met een standaardbehandeling die uit bètablokkers bestaat, maar ook in geval van contra-indicaties van bètablokkers of van intolerantie aan bètablokkers.

iuretica

Diuretica verhogen de urineproductie en het –volume. Zo bevorderen ze de uitscheiding van het overtollige vocht dat zich in het lichaam ophoopt. Diuretica verminderen dus het volume water dat het lichaam vasthoudt en gaan zo oedemen in de longen en benen tegen.

Aldosteronantagonisten

Ook dat zijn vochtafdrijvende middelen. Maar bij hartfalen worden ze in lichte dosissen gebruikt voor hun hormonale eigenschappen. Net als de ACE-remmers, de sartanen en de bètablokkers verbeteren ze de prognose van hartfalen. Deze geneesmiddelen worden toegediend bij hartfalen van klasse II, III of IV volgens de NYHA-classificatie.

Digitaline

Dit middel wordt vooral voorgeschreven bij voorkamerfibrillatie (hartritmestoornis). Digitaline vertraagt de hartslag en wordt gebruikt als aanvulling van bètablokkers.

Antistollingsmiddelen

Deze geneesmiddelen worden in sommige gevallen gebruikt om de bloedklontervorming te voorkomen.

Geschreven door Dr Jean-Yves Hindletvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Diverse types geneesmiddelen
Reclame