backtotop

Hartfalen : Als het hart niet meer mee wil…

Hartfalen

Hartfalen komt voor bij 2 tot 3% van de bevolking. In België hebben naar schatting 200.000 mensen hartfalen.

Hartfalen wordt ten onrechte beschouwd als een ziekte die alleen bij bejaarden voorkomt en die te wijten is aan de veroudering van het hart. Ook jonge mensen kunnen erdoor worden getroffen. De gemiddelde leeftijd van de mensen met hartfalen is 69 jaar. De jongste patiënt is 18, de oudste 97.
Hoewel hartfalen veel voorkomt, blijkt uit heel wat studies dat de ziekte en de gevaren ervan nog veel te weinig bekend zijn bij het grote publiek.

In Video's