backtotop
Nieuws
Astma en erectiestoornissen: welk verband?

Astma en erectiestoornissen: welk verband?

Kan astma leiden tot erectiestoornissen? Speelt de ernst van het astma een rol bij erectieproblemen? De antwoorden vinden we in een recente studie.

Reclame

Wat zou de link zijn tussen astma en erectiestoornissen? Antwoord: een permanente toestand van ontsteking. Ontsteking is een kenmerk van astma, die ook de bloedvaten van de penis kan treffen. Bovendien is de hoeveelheid zuurstof in het bloed beperkt bij astmapatiënten, en is er ook minder bloed beschikbaar voor de erectie van de penis. Dat kan de aanzet zijn tot een erectieprobleem.

Recent astma en erectiestoornissen

Een Taiwanese studie heeft het verband tussen astma en erectiestoornissen onderzocht bij 3.500 mannen, tussen 18 en 55 jaar oud. Bij allen werd recent de diagnose van astma gesteld. De onderzoekers hebben hen vergeleken met een controlegroep van meer dan 13.000 mannen van vergelijkbare leeftijd en in dezelfde gezondheidstoestand, maar die geen astma hadden. Gedurende ongeveer vijf jaar werd het optreden van erectiestoornissen in beide groepen genoteerd.

Meer erectiestoornissen bij mannen met astma

In totaal hadden bijna dubbel zoveel mannen met astma last van een erectiestoornis. Andere interessante vaststelling: de kans op een erectiestoornis stijgt met het aantal consultaties voor astma, waarbij het aantal consultaties een teken is voor de ernst van astma. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de kans op een erectiestoornis drie tot vier maal groter was als de patiënt meer dan twaalf keer per jaar naar de arts moest voor zijn astma. Of een intensieve behandeling van astma de ontwikkeling of de progressie van een erectiestoornis kan vertragen, moet nog verder worden onderzocht.

Chou K.T. et al. Asthma and risk of erectile dysfunction. A nationwide population-based study. J Sex Med 2011;8:1754-60

Lees meer over Erectiestoornissen
Reclame
Gerelateerde artikels
Psychologische en relationele oorzaken

Erectiele disfunctie: een multifactorieel probleem Erectiele (…)

Erectiestoornissen - Oorzaken - Psychologische en relationele oorzaken
Hart- en vaatziekten

Diabetes, hoge bloeddruk, teveel cholesterol (…)

Erectiestoornissen - Oorzaken - Hart- en vaatziekten