Symptomen

Secundair gegeneraliseerde focale aanvallen

Focale symptomen en stuipen

Bij secundair gegeneraliseerde focale aanvallen krijgt de patiënt eerst zijn 'vertrouwde' focale aanval (trekkingen, hallucinaties, automatisch gedrag...), gevolgd door bilaterale stuipen en bewustzijnsverlies. Die stuipen wijzen erop dat de abnormale elektrische activiteit, die aanvankelijk beperkt was en de focale aanval vormde, zich heeft uitgebreid tot de volledige hersenschors.

Geleidelijk ontwaken

Bij de meeste patiënten 'generaliseren' de focale aanvallen af en toe. De patiënten worden veel langzamer weer wakker dan na een beperkte focale aanval. Enkele tientallen minuten tot enkele uren na de aanval is er sprake van misselijkheid, hoofdpijn, vertraagd denken en vermoeidheid.

Geschreven door Dr TugendhaftHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame