Begrijpen

Wat is epilepsie?

Een abnormaal elektrisch verschijnsel

Epilepsieaanvallen zijn het gevolg van een abnormaal elektrisch verschijnsel in de hersenen. Veel mensen krijgen één keer in hun leven een epilepsieaanval, maar hervallen nadien niet meer (in België ongeveer 60.000 personen). Een dergelijke, geïsoleerde epilepsieaanval is geen chronische ziekte die een langetermijnbehandeling vereist. We spreken pas van 'epilepsie' als iemand verschillende aanvallen krijgt.

Chemische en elektrische communicatie

De hersencellen, ook neuronen genoemd, wisselen chemische signalen uit via moleculen, de zogenaamde neurotransmitters. In eenzelfde neuron circuleert de informatie voortdurend via een elektrische impuls. Een abnormale en overmatige productie van elektrische signalen binnen een groep neuronen brengt een epilepsieaanval op gang.

Een abnormale elektrische ontlading

Een epilepsieaanval is dan ook de (klinische) uiting van een overmatige, abnormale en synchrone elektrische ontlading in een reeks neuronen. De oorzaken van die elektrische stoornis in sommige neuronen, en dus de oorzaken van epilepsieaanvallen, lopen uiteen.

Als die elektrische stoornis ontstaat in een beperkte zone van de hersenschors (de neuronenlaag aan het hersenoppervlak), spreken we van partiële of focale epilepsieaanvallen. Doet de stoornis zich daarentegen van bij het begin voor in de volledige schors, dan spreken we van primair gegeneraliseerde epilepsieaanvallen.

Geschreven door Dr TugendhaftHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Wat is epilepsie?
Reclame