Begrijpen

Gegeneraliseerde aanvallen

Aantasting van de volledige hersenen

Als de epileptische activiteit de volledige hersenen treft, is er sprake van een gegeneraliseerde aanval.

  • Deze kan veroorzaakt worden doordat een focale aanval zich uitbreidt naar de volledige hersenen. Het gaat dan om een secundair gegeneraliseerde, focale aanval.
  • De aanval kan ook van bij het begin de volledige hersenen treffen, zonder focaal ontstaanspunt.

Bewustzijnsverlies

Een gegeneraliseerde aanval leidt tot bewustzijnsverlies. Dat kan zeer kort zijn bij 'absences', maar langer duren bij aanvallen met stuipen.

Naast de tonisch-clonische, gegeneraliseerde aanvallen met stuipen, bestaan er dus ook primair gegeneraliseerde aanvallen zonder stuipen. Die gaan gepaard met kort bewustzijnsverlies, waarna de patiënt meteen weer normaal functioneert. Deze 'absences' doen zich voor in de kindertijd of de adolescentie.

Verschillende soorten aanvallen bij zelfde patiënt

Belangrijk: een patiënt kan op verschillende momenten verschillende soorten aanvallen krijgen. Zo blijven bij een patiënt met focale epilepsie niet alle aanvallen beperkt tot de zone van de epilepsiehaard en kunnen ze zich verspreiden naar de volledige hersenen. Het gaat hier om secundair gegeneraliseerde focale aanvallen.

De patiënt zal dus altijd dezelfde focale aanvallen krijgen, want ze hangen samen met de plaats van de epilepsiehaard. Soms krijgt hij ook stuipen met bewustzijnsverlies, wanneer de elektrische activiteit zich secundair heeft uitgebreid naar de volledige hersenen.

Geschreven door Dr Tugendhaftvolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Reclame