backtotop

Wat na eierstokkanker?

Opvolging van eierstokkanker

Complete respons op de behandeling

Er is sprake van een complete respons na de behandeling wanneer het fysieke onderzoek normaal is, de beeldvorming geen tumor meer aantoont en de tumormerker CA125 genormaliseerd is.

Medische opvolging na eierstokkanker

Naargelang het stadium waarin de eierstoktumor zich bevond, en na de behandeling (enkel chirurgie en/of chemotherapie), moet er zorgvuldig opgevolgd worden. Dat kan enkel door de gynaecoloog, of afwisselend met de medische oncoloog wanneer ook chemotherapie nodig was.

Tijdens de vervolgafspraken kan de arts een eventuele terugval (recidief) snel opsporen en een adequate behandeling hiervoor verstrekken.

  • De eerste twee jaar:

doorgaans worden gedurende de eerste twee jaar driemaandelijkse controles voorzien, vaak afwisselend tussen de medische oncoloog en gynaecoloog.

  • Na twee jaar:

kan het interval van de controles verlengd worden. Afhankelijk van het geval spreken artsen verder een controlefrequentie met de patiënten af.

Wanneer de patiënte zelf klachten heeft, kan ze sneller dan afgesproken contact opnemen. Indien nodig wordt de controleafspraak vervroegd.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Eierstokkanker - In de praktijk - Opvolging van eierstokkanker
Reclame