backtotop

Evolutie van eierstokkanker

Evolutie van eierstokkanker

Vroegtijdige diagnose voor een betere prognose

Hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, hoe beter de prognose. Een snelle behandeling verhoogt de overlevingskansen. Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling bedraagt het vijfjaarsoverlevingspercentage 75 tot 100%. Dit wil zeggen: 75 tot 100% van de patiënten is vijf jaar na de diagnose en de behandeling nog in leven. Bij diagnoses in een erg laat stadium daalt deze vijfjaarsoverleving naar 20 tot 30%, ondanks een adequate behandeling.

Evolutiestadia van eierstokkanker

Aangezien de eierstokken in de buikholte liggen, kunnen ze fors in volume toenemen zonder dat er symptomen optreden. Hierdoor bevindt de ziekte zich bij 75% van de vrouwen met eierstokkanker bij de diagnose al in een gevorderd stadium. Zolang de ziekte zich tot de eierstokken en de baarmoeder beperkt, is er sprake van een vroeg stadium. In een later stadium verspreidt de tumor zich in het bekken en de buikholte. De buikholte en de inliggende organen zijn bedekt met het buikvlies of 'peritoneum'. Eierstokkanker kan zich ook hierop uitzaaien.

Vaak blijft de woekering beperkt tot de buikholte, maar de tumor kan via de lymfevaten uitzaaien naar de lymfeklieren en zelfs naar de longen of andere organen.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Evolutie van eierstokkanker
Reclame