backtotop

Symptomen, diagnose en opvolging van eierstokkanker

Weefselonderzoek voor een definitieve diagnose

Klassieke ingreep of laparoscopie

Voor een definitieve diagnose is de arts verplicht om de massa te verwijderen, of wanneer deze te uitgebreid is, om een stukje weefsel weg te nemen voor laboratoriumonderzoek.

Een klassieke operatie of een laparoscopie is dus belangrijk om:

  • vast te stellen of de tumor kwaadaardig is
  • de uitgebreidheid ervan te beoordelen
  • de tumor eventueel onmiddellijk chirurgisch te behandelen, als dat mogelijk is.

Laparoscopie in de praktijk

Bij een kijkoperatie of een laparoscopie brengt de arts via de navel een fijne kijkbuis met camera in de buikholte, nadat hij de buikholte met een gas heeft opgeblazen. Door middel van een of twee insteken langs de flanken van de patiënte brengt hij zijn instrumenten in de buik. Deze instrumenten laten toe de organen te onderzoeken en weefsel weg te nemen via een biopsie.

Vriescoupe

Soms kan de arts tijdens een operatie – een 'vriescoupe' – uitvoeren, waarbij het afgenomen weefsel meteen wordt onderzocht op eventuele kwaadaardigheid. Dit onderzoek is niet zo betrouwbaar als een definitief onderzoek van de volledige tumor, maar geeft toch min of meer een goed beeld over de oorsprong en de eventuele goed- of kwaadaardigheid van de massa.

Weefselonderzoek

Een patholoog, arts gespecialiseerd in weefselonderzoek, onderzoekt het verkregen weefsel onder een microscoop. Uiteindelijk geeft hij de definitieve diagnose.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Weefselonderzoek voor een definitieve diagnose
Reclame