backtotop

Hoe wordt eierstokkanker behandeld?

Nieuwe behandelingen tegen eierstokkanker

Nieuwe chemotherapeutica

Gepegyleerd doxorubicine, topotecan, gemcitabine en trabectedin zijn chemotherapeutica die gebruikt kunnen worden tijdens een tweedelijnsbehandeling wanneer de tumor niet meer gevoelig is voor de klassieke chemotherapeutica voor eierstokkanker. Vaak wordt ook opnieuw carboplatinum en paclitaxel gebruikt bij terugval.

Gerichte therapie tegen eierstokkanker

Gerichte behandelingen kunnen specifiek bedoeld zijn tegen kankercellen, meer bepaald eiwitten die zich op de buitenkant of aan de binnenzijde ervan bevinden.

  • Bevacizumab is een gerichte therapie op basis van een monoclonaal antilichaam tegen VEGF-A. Dit antilichaam kan andere eiwitten in het lichaam herkennen om zich eraan te binden. Dit geneesmiddel neutraliseert de factoren voor het aanmaken van nieuwe bloedvaten. Deze vasculaire endotheliale groeifactoren worden VEGF genoemd. VEGF zorgt ervoor dat bloedvaten naar en in de tumoren groeien zodat de tumor voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt om te groeien. Specifiek bij eierstokkanker speelt dit VEGF ook een belangrijke rol in de vorming van ascites (vochtophoping) en uitzaaiingen in het buikvlies. Een binding met Bevacizumab zorgt voor de belemmering van het VEGF. De aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt zo tegengegaan en de tumorgroei wordt afgeremd. Bevacizumab kan worden gecombineerd met een klassieke chemotherapie tegen eierstokkanker. Naast bevacizumab zijn er nog talrijke andere bloedvatremmers in onderzoek.

  • Olaparib is een inhibtor van een enzym dat instaat voor het DNA-herstel. Dit enzym heet poly (ADP-ribose) polymerase of afgekort PARP. PARP herstelt fouten na de vermenigvuldiging, zodat de groei kan doorgaan. Een inhibitor hiervan zal dus van binnenin de kankercel tumorgroei tegengaan. Verschillende klinische studies met deze PARP-inhibitoren zijn nog aan de gang alvorens Olaparib in de kliniek gebruikt kan worden.

Naast deze bloedvatremmers en PARP-inhibitoren zijn nog talrijke gerichte therapieën in onderzoek bij eierstokkanker.

Immunotherapie

Bij het ontstaan van kanker werkt het eigen afweersysteem vaak niet naar behoren waardoor het organisme er niet in slaagt kankercellen te neutraliseren. Door immunotherapie wordt het eigen afweersysteem gestimuleerd om kankercellen beter te herkennen en af te breken. Deze behandelingen zijn nog volop in ontwikkeling.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Nieuwe behandelingen tegen eierstokkanker
Reclame