backtotop

Hoe wordt eierstokkanker behandeld?

Betere behandeling eierstokkanker met chemotherapie

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen die snelgroeiende kankercellen vernietigen of afremmen als vernietiging niet mogelijk is. Het doel van deze behandeling is overblijvende of al verspreide kankercellen in het lichaam te neutraliseren.

Chemotherapie voor eierstokkanker

Het krijgen van chemotherapie hangt af van het stadium waarin de ziekte zich bij diagnose en operatie bevindt. Ook de (on)volledigheid van chirurgische resectie (uitsnijding) speelt hierin een belangrijke rol.

De standaard chemotherapie bij eierstokkanker bestaat uit een combinatie van twee geneesmiddelen (cytostatica). Enerzijds een platinumderivaat (carboplatinum) en een derivaat van de taxusplant (paclitaxel). In specifieke gevallen of wanneer deze behandeling niet het gewenste effect heeft, kan de arts beslissen om een andere combinatie of slechts een enkel product toe te dienen.

Adjuvante chemotherapie

Er is sprake van een adjuvante of aanvullende chemotherapie wanneer chemotherapie toegediend wordt na curatieve heelkunde. Die behandeling wordt twee tot zes weken na de heelkunde gestart.

Neoadjuvante chemotherapie

Bij lokaal erg verspreide tumoren kan chemotherapie ook voor de heelkunde helpen om de tumorhoeveelheid (bulk) te verkleinen en hierdoor de kans op optimale heelkunde te laten stijgen. Deze behandelingsvorm heet ‘neoadjuvante chemotherapie’.

De genezingskansen bij adjuvante en neoadjuvante chemotherapie zijn gelijk.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Betere behandeling eierstokkanker met chemotherapie
Reclame