backtotop

Onwillekeurige en herhaalde bewegingen

Wat zijn de symptomen van dystonie?

Onwillekeurige en herhaalde bewegingen

Een beginnende dystonie kan aan het licht komen wanneer de patiënt moeite heeft om zijn bewegingen te controleren. Vaak gaat dat gepaard met een druk in de spieren. Soms beeft de patiënt ook. Deze symptomen kunnen gedurende een langere periode onopvallend blijven. Daarna komen ze frequenter en duidelijker voor. Over het algemeen heeft de patiënt dagelijks te maken met deze abnormale bewegingen. Maar bij een beroeps- en sportdystonie verschijnen de symptomen pas bij een welbepaalde beweging.

Aanhoudende symptomen

Stress en vermoeidheid verergeren over het algemeen de intensiteit van de dystoniesymptomen. Anderzijds verzachten rust en ontspanning deze symptomen. De symptomen kunnen gedurende een min of meer langere periode (remissie) spontaan verdwijnen, maar komen daarna weer terug. Dystonie kan spontaan genezen, maar dat is relatief zeldzaam.

Soms intense pijn

Pijn is een belangrijk gevolg van dystonie. Hij kan zowel licht als zeer intens aanvoelen. De patiënt voelt uitsluitend pijn in de dystonische spieren. Dystonie creëert wel vaak een onevenwicht, waardoor de patiënt pijn ‘op afstand’ voelt. Dystonie ter hoogte van de hals (cervicale dystonie) kan leiden tot pijn ter hoogte van de schouders of de rug. Dat is te wijten aan de verkeerde houding ten gevolge van dystonie.

Verhindert dagelijkse handelingen

Dystonie kan belangrijke gevolgen hebben voor de dagelijkse handelingen. Een persoon met dystonie van de hals kan bijvoorbeeld onmogelijk autorijden. Een persoon met dystonie van de mond en kaak zal moeite hebben om te spreken of te eten. Gegeneraliseerde dystonie verhindert alles. Daar komt nog de blik van anderen bij kijken. Personen met onwillekeurige bewegingen en abnormale houdingen worden vaak uitgelachen, afgewezen of maken anderen bang.

volgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Wat zijn de symptomen van dystonie?
Reclame